Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


iii. Bilimsel Düşünceyi Açıklama

Türkiye’nin taraf olduğu AİHS’nin “İfade özgürlüğü” başlıklı 10/1. Maddesi uyarınca,…

ii. Basın ve İfade Özgürlüğü
iv. Mağduriyetin Dile Getirilmesi ve Şikayet Hakkının Kullanımı