Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


III. DİĞER BAZI TEHLİKE SORUMLULUĞU DÜZENLEMELERİ

A. MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU

KTK m. 85- (İşleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin hukuki sorumluluğu) (1)…

E. BK m. 71 HÜKMÜ İLE DİĞER TEHLİKE SORUMLULUĞU DÜZENLEMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
1. Genel Olarak