Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


iii. Düzeltme Talebi

TTK 56/1 (c) maddesi uyarınca davacı, haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun…

ii. Men ve Ref Talepleri
b. Tazminat Talepleri