Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


iii. Kamu Menfaati ve Rekabet Düzeninin Korunması

Her ne kadar 2006/114 sayılı Yönergenin amacına ilişkin 1.maddesi kapsamından, “kamunun…

ii. Tacirlerin Korunması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - TÜRK HUKUKUNDA REKLAMLARA İLİŞKİN HUKUKİ GEÇERLİLİK ŞARTLARI