Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 346

III. KARŞILAŞTIRMALI REKLAMLARA İLİŞKİN HUKUKİ GEÇERLİLİK ŞARTLARI

A. Karşılaştırmalı Reklama İlişkin Genel Düzenlemeler

Bu kısımda, karşılaştırmalı reklamların içerikleri yönünden bir değerlendirme yapılmaksızın,…

b. Haksız Ticari Uygulamalar
B. Rakiple İlişkilendirme