Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 71

III. KUSUR UNSURUNUN DİĞER UNSURLARLA KARŞILAŞTIRILMASI

A. KUSUR VE HUKUKA AYKIRILIK UNSURUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

2.46

Kusurun diğer unsurlarla özellikle de hukuka aykırılık ile ilişkisi oldukça tartışmalıdır. Yukarıda incelediğimiz ve eleştirdiğimiz klasik tanımında kusur aynı zamanda hukuka aykırı davranış iradesidir ve bu yüzden de hukuka aykırılıktan bağımsız değerlendirilemez(88). Kusur, hukuka aykırı davranışa yönelmiş olan irade olarak tanımlandığında kusur ve hukuka aykırılık unsurları iç içe geçer(89). Hukuka aykırı davranma yönünde iradesi yüzünden kişi kınanırsa, kusurlu davranış doğal olarak hukuka aykırı da sayılacaktır(90). Kusurun tanımı farklı yapıldığında ise kusur ve hukuka aykırılık unsurları birbirinden net olarak ayrılır. Kusur, kınama gibi ahlaki öğelerden soyutlandığında kusurlu davranışın ayrıca hukuka aykırı olmasına da gerek kalmaz(91). Bu görüş, hukuka aykırılığın Fransız hukukundan farklı olarak ayrı bir unsur olarak arandığı Türk--Sayfa 72İsviçre hukukuna da daha uygundur(92). İradenin hukuka aykırı davranışa yönelmesi gerekmez, beklenen makul özene aykırılık kusurlu sayılmak için yeterlidir; kusur kişinin objektif olarak beklenen makul özeni göstermeme yönündeki kasti veya ihmali iradesidir(93). Bir kişinin kusurlu sayılabilmesi için, makul özene aykırı davranışı ile bir mutlak hakkı veya diğer bir hukuk kuralını ihlâl etmesi aranmaz. Hukuka aykırılık bağımsız bir unsurdur.

3. İhmal
B. KUSUR VE NEDENSELLİK BAĞI UNSURUNUN KARŞILAŞTIRILMASI