Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


III. KUSURUN AĞIRLIĞI

Özel Kaynakça

Brehm, Roland: La responsabilité civile automobile [kıs. Responsabi-lité], 2. Bası, Bern, 2010; Kaneti, Selim: “Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur Kavramının Görevi”, Sorumluluk Hukukunun Güncel Sorunları-Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler I. Sempozyumu, [Kıs. I. Sempozyum], İstanbul, 1980, s. 29 vd.; Rusconi, Baptiste: “Quelques considérations sur l’influence de la faute et du fait du lésé dans la responsabilité causale”, RDS 82, 1963, s. 337 vd.; Winiger, Bénédict: “La gravité de la faute du responsable”, in Colloque du droit de la responsabilité civile 2003 (Ed.Franz Werro) Bern, 2004, s. 15 vd.

C. SPOR KARŞILAŞMALARI
A. GENEL OLARAK