Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


III. MANEVİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

A. GENEL OLARAK

6.81

Manevi tazminatın belirlenmesindeki en büyük zorluk aslında kişilik değerinin paraya dönüştürülmesidir(177). Her ne kadar tek giderim biçimi olmasa da, uygulamada sıklıkla manevi zararın tazmininde bir miktar para ödenmesine karar verilmektedir.

II. MANEVİ TAZMİNATIN ÖDENME BİÇİMİ
B. HESAPLAMA YÖNTEMLERİ