Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


III. ORGANİZASYON SORUMLULUĞU

BK m. 66- (II. Özen sorumluluğu 1. Adam çalıştıranın sorumluluğu) (3) Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekle yükümlüdür.

D. BK M. 66 İLE BK M. 116 İLİŞKİSİ
A. GENEL OLARAK