Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 491

III. REKLAMLARIN İDARİ YOLDAN DENETİMİ

A. Genel Olarak

Reklamların idari yönden denetimi konusunda tek bir kuruluşun varlığından söz etmek…

4. Ceza Mahkemesi Kararının Bağlayıcılığı ve Bekletici Mesele
B. Reklam Kurulu Tarafından Yapılan Denetimler