Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


iii. Tanıklı Reklamlar

Bazen, bilimsel araştırma kuruluşlarının yaptıkları bağımsız ve tarafsız teknik araştırma…

bb. Kabul Edilebilirlik ve Yanıltıcılık
iv. Fiyatlarda Yanıltıcılık