Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 388

III. TEDAVİ GİDERLERİ VE DİĞER MASRAFLAR

BK m. 54- (b.Bedensel zarar) Bedensel zararlar özellikle şunlardır:…

C. RUHSAL BÜTÜNLÜĞÜN İHLÂLİ
A. GENEL OLARAK