Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


iii. Üstünlük ve Eşitlik İddiası

Bazen küçük firmalar, yasal ve meşru karşılaştırmalı reklam örüntüsü altında, tanınmış…

ii. İmaj Transferi Kavramı
iv. Koku Karşılaştırma Listeleri