Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


iii. Yönetmeliğin Kanuna Aykırılığı Sorunu

Kanun koyucu, karşılaştırmalı reklamı düzenlerken 6502 sayılı TKHK’nın 61.maddesinin…

ii. Yeni Reklam Yönetmeliğindeki Hükümler
E. Radyo ve TV Mevzuatında Reklamlar