Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 93

İKİNCİ BÖLÜM

REKLAM VE KARŞILAŞTIRMALI REKLAMLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

I. TÜRK HUKUKUNDAKİ DÜZENLEMELER

Ülkemizde münhasıran reklam hukukunu düzenleyen bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.…

e. Karşılaştırmalı Reklamların Bumerang Etkisi
A. 1982 Anayasasının Reklamları İlgilendiren Hükümleri