Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


iv. Fiyatlarda Yanıltıcılık

Fiyat, bir mal veya hizmetin bütün özellikleri içerisinde en etkili rekabet enstrümanıdır.…

iii. Tanıklı Reklamlar
v. Reklam Verene İlişkin Özellikler