Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 614

IV. ORTAK KUSUR BULUNMADAN AYNI ZARARDAN AYNI SEBEPLE SORUMLU OLMA

8.12

BK m. 61’de açıkça düzenlenen yukarıda incelediğimiz iki olasılığın dışında kalan bir diğer hâl ise birden çok kişinin birbirlerinden bağımsız hareket edip bir başkasına aynı sebepten tek bir zarar vermiş olmalarıdır(25). Kanunda açıkça düzenlenmediği için müteselsil sorumluluk hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı daha tartışmalıdır. Ortak kusurları olmadan bağımsız hareket eden zarar verenlerin, aynı zarara aynı sebeple yol açmaları durumunda, öğretide bizimde katıldığımız baskın görüş BK m. 61 hükmünün kapsayıcı ifadesi nedeni ile müteselsil sorumluluk hükümlerinin uygulanması gerektiği yönündedir(26). Bununla birlikte zarar bölünebilir bir nitelik taşıyorsa yani sorumluların her birine isabet eden zarar miktarı belli ise, kişiler birbirlerinden de bağımsız hareket ettikleri için artık kısmi sorumluluk söz konusu olmalıdır(27).

III. AYNI ZARARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE SORUMLU OLMA
§4. MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN SONUÇLARI