Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 532

IV. REKLAMLARIN ÖZDENETİM YOLUYLA DENETİMİ

2006/114 sayılı Karşılaştırmalı ve Yanıltıcı Reklam Yönergesinin 18 no’lu başlangıç…

F. Meslek Örgütlerince Yapılan Denetimler
KAYNAKÇA