Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa XV

KISALTMALAR CETVELİ

ABD : Ankara Barosu Dergisi
a.g.e. : adı geçen eser
a.g.m. : adı geçen makale
AİHM : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Sayfa XVI
Bkz. (bkz.) : Bakınız
BK/TBK : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
BK- : Berner Kommentar
c. : cümle
Sayfa XVII
dn. : dipnot
E. : Esas
eBK : Eski Borçlar Kanunu (818 sayılı Borçlar Kanunu)
EBLR : European Business Law Review
Sayfa XVIII
JCP G. : Juris-Classeur Périodique - Edition Générale (La Semaine Juridique)
JZ : Juristen Zeitung
K. : Karar
Sayfa XIX
PETL : Principles of European Tort Law(Avrupa Haksız Fiil Hukuku İlkeleri)
PICC : Unidroit Principles of International Commercial Contracts (Milletlerarası Ticari Sözleşmelere İlişkin İlkeler)
Sayfa XX
v. : versus
Va. L. Rev. : Virginia Law Review
vd. : ve devamı

ÖNSÖZ
GENEL KAYNAKÇA*