Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 163

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRK HUKUKUNDA REKLAMLARA İLİŞKİN HUKUKİ GEÇERLİLİK ŞARTLARI

I. GENEL OLARAK

Gerek 6102 sayılı TTK ve 6502 sayılı TKHK, gerekse de 6769 sayılı SMK hükümleri karşısında…

iii. Kamu Menfaati ve Rekabet Düzeninin Korunması
II. TÜM REKLAM ÇEŞİTLERİ İÇİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI