Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


V. EV BAŞKANININ SORUMLULUĞU

MK m. 369- (Ev Düzeni B. Hükümleri II. Sorumluluk) (1) Ev başkanı, ev halkından olan…

D. ALIKOYMA VE HAYVANI ÖLDÜRME HAKKI
A. GENEL OLARAK