Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


V. EV BAŞKANININ SORUMLULUĞU

MK m. 369- (Ev Düzeni B. Hükümleri II. Sorumluluk) (1) Ev başkanı, ev halkından olan küçüğün, kısıtlının, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunan kişinin verdiği zarardan, alışılmış şekilde durum ve koşulların gerektirdiği dikkatle onu gözetim altında bulundurduğunu Sayfa 264 veya bu dikkat ve özeni gösterseydi dahi zararın meydana gelmesini engelleyemeyeceğini ispat etmedikçe sorumludur. (2) Ev başkanı, ev halkından akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunanların kendilerini ya da başkalarını tehlikeye veya zarara düşürmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. (3) Zorunluluk hâlinde gerekli önlemlerin alınmasını yetkili makamdan ister.

D. ALIKOYMA VE HAYVANI ÖLDÜRME HAKKI
A. GENEL OLARAK