Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


v. Reklam Verene İlişkin Özellikler

Reklamlarda en fazla görülen yanıltıcı davranış modellerinden biri de tacirlerin…

iv. Fiyatlarda Yanıltıcılık
vi. Hislere Hitap Eden Değerler Üzerinden Yanıltıcılık