Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


V. ZARAR GÖRENİN KUSURU

BK m. 52- (III. Tazminat 2. İndirilmesi) (1) Zarar gören, zararı doğuran fiile razı…

IV. ZARAR GÖRENİN RIZASI
A. GENEL OLARAK