Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


vi. Hislere Hitap Eden Değerler Üzerinden Yanıltıcılık

Bazı durumlarda yanıltıcılık, tüketicilerin hislerine hitap eden reklamlar (çevre, spor, merhamet, acıma, yardımseverlik, barış ve insan haklarına saygı, savaş karşıtlığı, milli ve dini değerlere bağlı vs.) yoluyla da olabilir(620).…

v. Reklam Verene İlişkin Özellikler
aa. Milli Hislerin İstismarına Yönelik Reklamlar