Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 145

VII. AHLAKA AYKIRI FİİLDEN DOĞAN SORUMLULUK

BK m. 49- (A. Sorumluluk I. Genel olarak) (2) Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

(eBK m. 41/II; İsv. BK m. 41/II)

H. RİSKİN ÜSTLENİLMESİ
A. GENEL OLARAK