Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


vii. Yanıltıcı Haksız Ticari Uygulamalar

Mehaz 2005/29 sayılı AB Haksız Ticari Uygulamalar Yönergesinden ilhamla, 6502 sayılı…

bb. Temiz Çevre Hissinin İstismarına Yönelik Reklamlar
g. İspat Edilebilirlik