Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 595

Yedinci Bölüm

SEBEPLERİN YARIŞMASI

BK m. 60- (V. Sorumluluk sebeplerinin çokluğu 1. Sebeplerin yarışması) Bir kişinin sorumluluğu, birden çok sebebe dayandırılabiliyorsa hâkim, zarar gören aksini istemiş olmadıkça veya kanunda aksi öngörülmedikçe, zarar görene en iyi giderim imkânı sağlayan sorumluluk sebebine göre karar verir.

IV. MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN DEVRİ
§1. GENEL OLARAK