Görüntüleme Ayarları:

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Yrd. Doç. Dr./Asst. Prof. Dr. Uğur URUŞAK (1)

ÖZET

Çalışmamızda, kavram belirlendikten sonra ardıgelen suçların tarihçesi ele alınacak, konu ile ilgili İtalyan-Türk ceza hukuku ile Alman ceza hukuku arasındaki fark ortaya konulmaya çalışıldıktan sonra benzer kavramlardan farkı belirlenmeye çalışılacaktır. Daha sonra konuya ilişkin kuramlar ile ardıgelmenin koşulları irdelenecek ve ardıgelen suçlara bağlanan sonuçlar ortaya konmaya çalışılacaktır. Tüm bunlar yapılırken kullanılan çizelgelerle konu daha anlaşılır duruma getirilmeye çalışılacaktır. Son bölümde ise çalışmadan çıkardığımız sonuçlar sıralanarak çalışma bitirilecektir.