Görüntüleme Ayarları:

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


CEZA HUKUKUNDA NEDENSELLİK BAĞI

(CHAIN OF CAUSATION UNDER THE CRIMINAL LAW)

Yard. Doç. Dr. / Asst. Prof. Dr. Uğur URUŞAK (1)

ÖZET

Bu çalışmada kavram tanımlandıktan sonra nedensellik bağının suçun unsuru olup olmadığı ele alınmış, nedensellik bağına ilişkin iki önemli kuram ortaya konulmuş ve ceza hukukunda nedensellik bağı konusunda çeşitli olasılıklar sistematik biçimde irdelenmiştir. Sonrasında teşebbüs derecesinde kalan suçlarda ve yapmama suçlarında nedensellik bağı incelenmiştir. Tüm bunlar yapılırken kullanılan çizelgelerle konu daha anlaşılır duruma getirilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın son kısmında ise inceleme sonucunda varılan sonuçlar toplu halde sıralanmıştır.