Özel Durumlar Tebliği’nde Değişiklik – Kamuyu Aydınlatma Uygulamalarına İlişkin YK Onaylı Prosedür Oluşturma Yükümlülüğü
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Hamdi İlkay Girgin

Bu doküman Lexpera dışındaki bir web sitesinde kamuya açık olarak yayımlanmaktadır. İlgili web sitesinde yayımlanan metne ulaşmanızı sağlayacak bağlantıyı sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz görüntüleyebilir.


©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.