Şirketlerde Ortaklık Payı Kazanılmasının Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminden Eşlerin Malvarlığına Etkisi
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Ali Ergin Çelebi

Bu doküman Lexpera dışındaki bir web sitesinde kamuya açık olarak yayımlanmaktadır. İlgili web sitesinde yayımlanan metne ulaşmanızı sağlayacak bağlantıyı sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz görüntüleyebilir.


©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.