Devletin Kitlesel Gözetleme Araçlarının Özgürlükler ve Hukuk Güvenliği Üzerindeki Etkileri ile Bunların Yasal Dayanakları Üzerine Bir İnceleme
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Civan Başar

Bu doküman Lexpera dışındaki bir web sitesinde kamuya açık olarak yayımlanmaktadır. İlgili web sitesinde yayımlanan metne ulaşmanızı sağlayacak bağlantıyı sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz görüntüleyebilir.


©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.