S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 3.203

1
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün HAD-2017/3 Sayılı 23/07/2017 Tarihli GenelgesiGenelgeler

HAD-2017/3 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 23.07.2017

2
İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2010/12 Sayılı Başbakanlık GenelgesiGenelgeler

2010/12 - RG. 12.05.2010/27579 - Yürürlüğe Giriş T. 12.05.2010

3
Dünya Ticaret Örgütü Müzakereler Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2011/17 Sayılı Başbakanlık GenelgesiGenelgeler

2011/17 - RG. 27.10.2011/28097/1 - Yürürlüğe Giriş T. 27.10.2011

4
Hastalıktan Ari İşletmeler GenelgesiGenelgeler

2018/01 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 05.03.2018

5
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün UED-2018/2 Sayılı ve 06/04/2018 Tarihli GenelgesiGenelgeler

UED-2018/2 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.04.2018

6
İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemleri Konulu 2018/12 Sayılı GenelgeGenelgeler

2018/12 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 11.04.2018

7
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün UOD-2014/10 Sayılı ve 28/08/2019 Tarihli GenelgesiGenelgeler

UOD-2014/10 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.08.2019

8
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında GenelgeGenelgeler

2016/39 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2017

9
2583 Sayılı GenelgeGenelgeler

2583 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 05.09.2012

10
2584 Sayılı GenelgeGenelgeler

2584 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 05.09.2012

12
Genel Aydınlatma Yönetmeliği Genelgesi (1)Genelgeler

5564 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 17.07.2014

13
Genel Aydınlatma Uygulamaları Genelgesi (2)Genelgeler

8207 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 02.12.2014

14
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün UOD-2015/13 Sayılı ve 28/12/2015 Tarihli GenelgesiGenelgeler

UOD-2015/13 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 17.12.2019

15
2609 Sayılı GenelgeGenelgeler

2609 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.06.2016

16
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün UOD-2017/4 Sayılı ve 17/04/2017 Tarihli GenelgesiGenelgeler

UOD-2017/4 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 17.04.2017

17
Hatalı Antrepo ve İhracat Beyannamesi Açma Kayıtlarının İptal ve Düzeltme İşlemleriGenelgeler

2017/9 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 08.11.2017

18
2625 Sayılı GenelgeGenelgeler

2625 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 21.11.2017

19
2626 Sayılı GenelgeGenelgeler

2626 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 23.11.2017

20
Katılım Sigortacılığının Uygulanmasına İlişkin GenelgeGenelgeler

2017/22 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 20.12.2017

21
2629 Sayılı GenelgeGenelgeler

2629 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.01.2018

22
2630 Sayılı GenelgeGenelgeler

2630 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.02.2018

23
Yabancı Uyruklu Kabin Memuru Görevlendirme Usul ve Esasları GenelgesiGenelgeler

UOD-2017/02 Rev.01 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.11.2018

24
2639 Sayılı GenelgeGenelgeler

2639 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.01.2019

25
2640 Sayılı GenelgeGenelgeler

2640 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 30.03.2019

26
Covid-19 Tedbirleri Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Genelgesi-1Genelgeler

2020/10 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 31.03.2020

27
Covid-19 Tedbirleri Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Genelgesi-2Genelgeler

2020/11 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.04.2020

28
Hava Kirliliğinin Kontrolüne Yönelik Uygulamalar Hakkında GenelgeGenelgeler

2020/25 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.11.2020

29
Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Hakkında 29/12/2020 Tarihli ve 2020/53 Sayılı GenelgeGenelgeler

2020/53 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 29.12.2020

30
31
Harçlar Kanunu İç Genelgesi Sıra No: 2013/1Genelgeler

Sıra No: 2013/1 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 30.05.2013

32
Ağaçlandırma Seferberliğine İlişkin Genelge Genelgeler

2008/6 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 16.07.2012

33
Radrasyon Kaynaklarıyla Çalışan Personele İlişkin Genelge Genelgeler

2012/34 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.08.2012

34
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin 2012/5 Sayılı GenelgesiGenelgeler

2012/5 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 03.10.2012

35
Hizmet İçi Eğitim ve Halk Eğitim Programları Hakkında Genelge Genelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.12.2012

36
Sağlık Ulaşım Araçları Kullanım, Bakım-Onarım, HEK İşlemleri Genelgeler

2003/47 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.12.2012

37
İshalli Hastalıkların Kontrolü GenelgesiGenelgeler

2004/52 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.12.2012

38
Yenidoğanlarda K Vitamini Uygulanmasına İlişikin 2010/7 Sayılı GenelgeGenelgeler

2010/7 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.12.2012

39
Sayılı Verem Savaşı Dispanserlerinin Açılması, Kapatılması, Yer Değiştirilmesi ve Tahsisine İlişkin GenelgeGenelgeler

2010/74 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.12.2012

40
Trafik Kazalı Araçların İşlemlerinin Yürütülmesi Hakkında GenelgeGenelgeler

824-99 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.12.2012

42
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin 2013/2 Sayılı GenelgesiGenelgeler

2013/2 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 30.01.2013

43
Nakit Karşılığı Kredi GenelgesiGenelgeler

2013/1 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 26.03.2013

44
Tam Buğday Ekmeğinin Teşviki ve Ekmek İsrafının Önlenmesi Genelgesi Genelgeler

2013/2 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 11.04.2013

45
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin 2013/4 Sayılı GenelgesiGenelgeler

2013/4 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.09.2013

47
TMSF Nitelikli Pay Sorgulama Ekranı GenelgesiGenelgeler

2014/1 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 14.01.2014

48
Mesai Saatleri Harici İşyeri HekimliğiGenelgeler

2014/1 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 27.01.2014

49
Yeşil Alan Genelgesi Genelgeler

2014/13 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 26.03.2014

50
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile İlgili 2014/1 Sayılı Başbakanlık GenelgesiGenelgeler

2014/1 - RG. 14.01.2014/28882 - Yürürlüğe Giriş T. 14.01.2014

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: