S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 2.876

1
Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Eşya Hakkında Genelge · Genelgeler

2005/18 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.10.2005

2
Gümrük Kanunu'nun 28/C Maddesi Hakkında Genelge · Genelgeler

2005/20 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.11.2005

3
İhale Konusu İşlerden Kaynaklanan Borçların Takibi Hakkında 06/12/2005 Tarihli 2005/16-358 Ek Sayılı Genelge · Genelgeler

2005/16-358 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.12.2005

4
5
6
Gemiden Gemiye Eşya Nakli Hakkında Genelge · Genelgeler

2006/5 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 17.02.2006

7
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Fesihlerinin Hangi Birime Yapılacağına İlişkin Açıklama · Genelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.03.2006

8
Yatırımların ve İstihdamın Teşvikine İlişkin 26/06/2006 Tarihli 2006/16 Sayılı Genelge · Genelgeler

2006/16 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 16.06.2006

9
Genel Müdür ve Yardımcılıklarına Vekaleten Çalışanlar ile İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması · Genelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 30.06.2006

12
Mobil Gümrük Uygulaması Hakkında Genelge · Genelgeler

2006/17 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 17.08.2006

13
İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamı ile İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması · Genelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 21.08.2006

14
İştira Halinde Reasürans Kapitali Üzerinden Hesaplanan Prim İadesinin Muhasebeleştirilmesi ile İlgili Açıklama · Genelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 29.08.2006

15
Bazı Ürünlerin Bölge İçi Satışının Yasaklanması Hakkında 2006/1 Sayılı Genelge · Genelgeler

2006/1 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.09.2006

16
Hekim Mesleki Sorumluluk Klozu ile İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması · Genelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 11.12.2006

17
Ekonomi Bakanlığı'nın 28/12/2006 Tarihli ve 2006/3 Sayılı Genelgesi · Genelgeler

2006/3 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.12.2006

18
Nakliyat Firmalarına İlişkin Gerekli Yetki Belgeleri Hakkında Genelge · Genelgeler

2007/4 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 16.01.2007

19
Para Cezalarının Dağıtımı Hakkında Genelge · Genelgeler

2007/11 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 02.02.2007

20
Birinci ve İkinci Tahlile Karşı Tahlil Yaptırma Hakkında Genelge · Genelgeler

2007/9 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 31.01.2007

21
Değerlendirme Kurulları Hakkında Genelge · Genelgeler

2007/3 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 16.01.2007

22
Kuş Gribi Hastalığı Genelgesi · Genelgeler

2007/17 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 15.02.2007

23
Özel Tüketim Vergisi Kanunu 2006/1 Seri No'lu İç Genelgesi · Genelgeler

Seri No: 2006/1 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 03.04.2006

24
Kan ve Kan Ürünleri Temini · Genelgeler

2007/43 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 08.06.2007

25
Sağlık Bakanlığı Fiyat Tarifesi · Genelgeler

2007/45 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 15.06.2007

27
5(G) Sigortalılarının Sigortalılık Tescili Yapılması ve 5(G) Sigortalılarının Sigortalılıklarının Sonlandırılması · Genelgeler

2010/117 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 20.10.2010

28
Petrol ürünlerinin ISO Tanklar İçerisinde Depolandığı Akaryakıt Antrepolarının Açılışına İlişkin Düzenleme · Genelgeler

2010/30 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.07.2010

29
2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi · Genelgeler

2010/8 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 10.11.2010

30
2873 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Gsm Baz İstasyonları İzin ve İntifa İşleri Genelgesi · Genelgeler

2007/12 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.06.2007

31
Geçici İthal Edilen Ambalaj ve Paletler · Genelgeler

2010/10 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.03.2010

32
İsmi Değişen Gümrük İdareleri · Genelgeler

2010/12 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.03.2010

33
Ödeme İşlemleri · Genelgeler

2010/52 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 20.04.2010

34
YGM'ler İçin Doğrudan/Dolaylı İş İlişkisi · Genelgeler

2010/19 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.05.2010

35
Dahilde İşleme Rejimi (Gümrük Kanunu 234 üncü Madde Uygulaması) · Genelgeler

2010/17 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 14.04.2010

36
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü'nün Kredi Tahsis ve Takip İşlemleri Genelgesi · Genelgeler

2010/6 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 10.05.2010

37
Almanyadaki Çocuk Yetiştirme Süreleri · Genelgeler

2010/68 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.05.2010

38
Gsm Depodan Esya Sevki Hakkında Genelge · Genelgeler

2010/21 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.05.2010

39
Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi · Genelgeler

2010/26 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.06.2010

40
Yabancı Bayraklı Gemilere Bakım-Onarım Kapsamında Eşya Teslimi Hakkında Genelge · Genelgeler

2010/27 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.06.2010

41
BİLGE Sisteminde Eşyanın Tarifedeki Tanımı · Genelgeler

2010/31 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 08.10.2010

42
Hukuk Müşavirliği İşlemlerinin Yürütümü · Genelgeler

2010/107 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 20.09.2010

43
Finansman Anlaşmaları Hakkında Genelge · Genelgeler

2010/34 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.07.2010

44
Fazla Çalışma Ücreti Hakkında Genelge · Genelgeler

2010/35 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 21.07.2010

45
Yabancı Bayraklı Gemilere Bakım-Onarım Kapsamında Eşya Teslimi · Genelgeler

2010/37 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 26.07.2010

46
Yolluklar Hakkında Genelge · Genelgeler

2010/45 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 03.09.2010

47
Muayene Eldivenlerinin Sınıflandırılması · Genelgeler

2010/47 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 03.09.2010

48
Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen Eşyalar · Genelgeler

2010/41 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 16.08.2010

49
Hizmet İçi Eğitim Etkinlikleri Genelgesi · Genelgeler

2010/21 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 26.07.2010

50
Gümrük Yönetmeliği 201 inci Maddenin Uygulanması · Genelgeler

2010/50 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 14.10.2010

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: