S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 6.488

2
Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 30.05.2015/29371 - Son Değişiklik T. 31.12.2019

3
Etçi Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.01.2018/30307 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2019

4
Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.02.2018/30338 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2019

5
İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 17.03.2019/30717 - Yürürlüğe Giriş T. 09.09.2019

6
Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 02.03.2019/30702 - Yürürlüğe Giriş T. 02.06.2019

7
Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 02.03.2019/30702 - Yürürlüğe Giriş T. 02.06.2019

9
Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.03.2019/30718 - Yürürlüğe Giriş T. 18.03.2019

10
İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.03.2019/30718 - Yürürlüğe Giriş T. 18.03.2019

11
Hitit Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.03.2019/30718 - Yürürlüğe Giriş T. 18.03.2019

12
Düzce Üniversitesi Elektrikli Araçlar ve Dijital Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.03.2019/30718 - Yürürlüğe Giriş T. 18.03.2019

13
Koç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 17.03.2019/30717 - Yürürlüğe Giriş T. 17.03.2019

15
Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin Kredi Kullanımına İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 15.03.2019/30715 - Yürürlüğe Giriş T. 15.03.2019

16
Dicle Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 13.03.2019/30713 - Yürürlüğe Giriş T. 13.03.2019

17
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 13.03.2019/30713 - Yürürlüğe Giriş T. 13.03.2019

18
Ordu Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 13.03.2019/30713 - Yürürlüğe Giriş T. 13.03.2019

19
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 12.03.2019/30712 - Yürürlüğe Giriş T. 12.03.2019

20
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 12.03.2019/30712 - Yürürlüğe Giriş T. 12.03.2019

21
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 12.03.2019/30712 - Yürürlüğe Giriş T. 12.03.2019

22
İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUPAM) Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 11.03.2019/30711 - Yürürlüğe Giriş T. 11.03.2019

23
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 11.03.2019/30711 - Yürürlüğe Giriş T. 11.03.2019

24
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 11.03.2019/30711 - Yürürlüğe Giriş T. 11.03.2019

25
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 11.03.2019/30711 - Yürürlüğe Giriş T. 11.03.2019

26
Altınbaş Üniversitesi Pazarlama ve Nöropazarlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 11.03.2019/30711 - Yürürlüğe Giriş T. 11.03.2019

27
Bursa Uludağ Üniversitesi Bitki Islahı ve Tohum Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 11.03.2019/30711 - Yürürlüğe Giriş T. 11.03.2019

28
Çankırı Karatekin Üniversitesi Gelenekli Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 11.03.2019/30711 - Yürürlüğe Giriş T. 11.03.2019

29
Çankırı Karatekin Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 11.03.2019/30711 - Yürürlüğe Giriş T. 11.03.2019

30
Haliç Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 11.03.2019/30711 - Yürürlüğe Giriş T. 11.03.2019

31
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 10.03.2019/30710 - Yürürlüğe Giriş T. 10.03.2019

32
Ankara Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 10.03.2019/30710 - Yürürlüğe Giriş T. 10.03.2019

33
Ankara Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 10.03.2019/30710 - Yürürlüğe Giriş T. 10.03.2019

34
Bağımlılık Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 10.03.2019/30710 - Yürürlüğe Giriş T. 10.03.2019

35
Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi(FİSAUM) Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 10.03.2019/30710 - Yürürlüğe Giriş T. 10.03.2019

36
Borç ve Risk Yönetiminin Koordinasyonu ve Yürütülmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 09.03.2019/30709 - Yürürlüğe Giriş T. 09.03.2019

37
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 09.03.2019/30709 - Yürürlüğe Giriş T. 09.03.2019

38
Halk Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 09.03.2019/30709 - Yürürlüğe Giriş T. 09.03.2019

39
Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 09.03.2019/30709 - Yürürlüğe Giriş T. 09.03.2019

40
Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 08.03.2019/30708 - Yürürlüğe Giriş T. 08.03.2019

41
Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği · Yönetmelikler

810 - RG. 08.03.2019/30708 - Yürürlüğe Giriş T. 08.03.2019

43
Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAYSEM) Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 05.03.2019/30705 - Yürürlüğe Giriş T. 05.03.2019

44
Fırat Üniversitesi Akademik Yazma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 04.03.2019/30704 - Yürürlüğe Giriş T. 04.03.2019

45
İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 04.03.2019/30704 - Yürürlüğe Giriş T. 04.03.2019

46
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 04.03.2019/30704 - Yürürlüğe Giriş T. 04.03.2019

47
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 03.03.2019/30703 - Yürürlüğe Giriş T. 03.03.2019

48
Işık Üniversitesi Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ve Kredi Transferi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 03.03.2019/30703 - Yürürlüğe Giriş T. 03.03.2019

49
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 02.03.2019/30702 - Yürürlüğe Giriş T. 02.03.2019

50
Kayseri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 02.03.2019/30702 - Yürürlüğe Giriş T. 02.03.2019

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.