S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 5.273

2
Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 30.05.2015/29371 - Son Değişiklik T. 31.12.2019

3
Etçi Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.01.2018/30307 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2019

4
Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.02.2018/30338 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2019

5
Otopark Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 22.02.2018/30340 - Son Değişiklik T. 01.01.2019

6
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.03.2018/30364/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

7
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.07.2018/30470 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

8
Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 26.03.2018/30372 - Yürürlüğe Giriş T. 17.09.2018

9
Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 26.03.2018/30372 - Yürürlüğe Giriş T. 17.09.2018

10
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 27.05.2018/30433 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

11
Kocaeli Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 10.05.2018/30417 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

12
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 12.02.2018/30330 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

13
Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 07.03.2018/30353 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

14
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 02.07.2018/30466 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

15
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 05.06.2018/30442 - Yürürlüğe Giriş T. 05.09.2018

16
Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 22.02.2018/30340 - Yürürlüğe Giriş T. 22.08.2018

17
Deterjanlar Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 27.01.2018/30314 - Yürürlüğe Giriş T. 27.07.2018

20
21
Gümüşhane Üniversitesi Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 16.07.2018/30480 - Yürürlüğe Giriş T. 16.07.2018

22
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 16.07.2018/30480 - Yürürlüğe Giriş T. 16.07.2018

23
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 14.07.2018/30478 - Yürürlüğe Giriş T. 14.07.2018

24
Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 14.07.2018/30478 - Yürürlüğe Giriş T. 14.07.2018

25
Marmara Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 13.07.2018/30477 - Yürürlüğe Giriş T. 13.07.2018

26
İnönü Üniversitesi Güney Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 12.07.2018/30476 - Yürürlüğe Giriş T. 12.07.2018

27
İstanbul Rumeli Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 12.07.2018/30476 - Yürürlüğe Giriş T. 12.07.2018

28
Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 12.07.2018/30476 - Yürürlüğe Giriş T. 12.07.2018

29
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 11.07.2018/30475 - Yürürlüğe Giriş T. 11.07.2018

30
Yüksek Seçim Kurulu Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 09.07.2018/30473 - Yürürlüğe Giriş T. 09.07.2018

31
Yüksek Seçim Kurulu Seçim Uzmanlığı Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 09.07.2018/30473 - Yürürlüğe Giriş T. 09.07.2018

34
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 07.07.2018/30471 - Yürürlüğe Giriş T. 07.07.2018

35
Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.07.2018/30470 - Yürürlüğe Giriş T. 06.07.2018

36
Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Yerinde Muayene Giderlerine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 06.07.2018/30470 - Yürürlüğe Giriş T. 06.07.2018

37
Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.07.2018/30470 - Yürürlüğe Giriş T. 06.07.2018

38
Batman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 04.07.2018/30468 - Yürürlüğe Giriş T. 04.07.2018

39
Çek Takas Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 09.06.2018/30446 - Yürürlüğe Giriş T. 02.07.2018

40
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği · Yönetmelikler

2018/11834 - RG. 27.06.2018/30461 - Yürürlüğe Giriş T. 27.06.2018

41
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

2018/11962 - RG. 26.06.2018/30460/1 - Yürürlüğe Giriş T. 26.06.2018

42
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Gölü Havzası Doğal Kaynaklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 26.06.2018/30460 - Yürürlüğe Giriş T. 26.06.2018

43
Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 26.06.2018/30460 - Yürürlüğe Giriş T. 26.06.2018

44
Bahçeşehir Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 25.06.2018/30459 - Yürürlüğe Giriş T. 25.06.2018

45
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 25.06.2018/30459 - Yürürlüğe Giriş T. 25.06.2018

46
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 25.06.2018/30459 - Yürürlüğe Giriş T. 25.06.2018

47
Süleyman Demirel Üniversitesi Asya ve Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 25.06.2018/30459 - Yürürlüğe Giriş T. 25.06.2018

48
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sözlü Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 25.06.2018/30459 - Yürürlüğe Giriş T. 25.06.2018

49
Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 25.06.2018/30459 - Yürürlüğe Giriş T. 25.06.2018

50
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ulusal Manyetik Rezonans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 24.06.2018/30458 - Yürürlüğe Giriş T. 24.06.2018

TEMİZLE

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.