S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 5.669

2
Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 30.05.2015/29371 - Son Değişiklik T. 31.12.2019

3
Etçi Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.01.2018/30307 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2019

4
Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.02.2018/30338 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2019

5
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.03.2018/30364/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

6
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.07.2018/30470 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

7
Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 21.09.2018/30542 - Yürürlüğe Giriş T. 21.09.2018

8
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 20.09.2018/30541/1 - Yürürlüğe Giriş T. 20.09.2018

9
Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 20.09.2018/30541/1 - Yürürlüğe Giriş T. 20.09.2018

10
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 20.09.2018/30541/1 - Yürürlüğe Giriş T. 20.09.2018

11
İzmir Demokrasi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 20.09.2018/30541/1 - Yürürlüğe Giriş T. 20.09.2018

14
Gazi Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 20.09.2018/30541/1 - Yürürlüğe Giriş T. 20.09.2018

15
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kayseri Kentsel Mekan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 20.09.2018/30541/1 - Yürürlüğe Giriş T. 20.09.2018

16
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 20.09.2018/30541/1 - Yürürlüğe Giriş T. 20.09.2018

17
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 20.09.2018/30541/1 - Yürürlüğe Giriş T. 20.09.2018

19
Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 19.09.2018/30540 - Yürürlüğe Giriş T. 19.09.2018

20
Eskişehir Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 19.09.2018/30540 - Yürürlüğe Giriş T. 19.09.2018

21
Eskişehir Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 19.09.2018/30540 - Yürürlüğe Giriş T. 19.09.2018

22
23
Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 26.03.2018/30372 - Yürürlüğe Giriş T. 17.09.2018

24
Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 26.03.2018/30372 - Yürürlüğe Giriş T. 17.09.2018

25
Galatasaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 20.09.2018/30541/1 - Yürürlüğe Giriş T. 17.09.2018

26
Otopark Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 22.02.2018/30340 - Son Değişiklik T. 15.09.2018

27
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Satınalma Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.09.2018/30536 - Yürürlüğe Giriş T. 15.09.2018

29
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 12.02.2018/30330 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

30
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 02.07.2018/30466 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

31
Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 21.07.2018/30485 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

32
Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 07.03.2018/30353 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

33
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 27.05.2018/30433 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

34
Kocaeli Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 10.05.2018/30417 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

35
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 05.06.2018/30442 - Yürürlüğe Giriş T. 05.09.2018

36
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 29.08.2018/30520 - Yürürlüğe Giriş T. 29.08.2018

37
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 27.08.2018/30518 - Yürürlüğe Giriş T. 27.08.2018

38
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Norduz Koyunu ve Keçisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 26.08.2018/30517 - Yürürlüğe Giriş T. 26.08.2018

39
Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 22.02.2018/30340 - Yürürlüğe Giriş T. 22.08.2018

40
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 20.08.2018/30515 - Yürürlüğe Giriş T. 20.08.2018

41
Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 17.08.2018/30512 - Yürürlüğe Giriş T. 17.08.2018

42
Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 15.08.2018/30510 - Yürürlüğe Giriş T. 15.08.2018

43
Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 09.08.2018/30504 - Yürürlüğe Giriş T. 09.08.2018

44
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.08.2018/30501 - Yürürlüğe Giriş T. 06.08.2018

45
Eskişehir Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 04.08.2018/30499 - Yürürlüğe Giriş T. 04.08.2018

46
Balıkesir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 30.07.2018/30494 - Yürürlüğe Giriş T. 30.07.2018

47
Balıkesir Üniversitesi Kompozit Araştırma Eğitim ve Simülasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 30.07.2018/30494 - Yürürlüğe Giriş T. 30.07.2018

48
Beykoz Üniversitesi Lojistik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 29.07.2018/30493 - Yürürlüğe Giriş T. 29.07.2018

49
Beykoz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 29.07.2018/30493 - Yürürlüğe Giriş T. 29.07.2018

50
Beykoz Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 29.07.2018/30493 - Yürürlüğe Giriş T. 29.07.2018

TEMİZLE

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.