S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 131

51
Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/11 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

52
Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/14 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

53
Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/15 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

54
Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/16 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

55
Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

56
Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/25 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

57
Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/4 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

58
Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/5 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

59
İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/1 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

60
Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/21 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

61
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/23 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

62
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/3 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

63
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/8 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

64
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/6 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

65
“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/9 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

66
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

68
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı · Tebliğler

2018/1 - RG. 27.12.2018/30638 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

70
Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

531 - RG. 30.12.2018/30641 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

71
2019 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

537 - RG. 31.12.2018/30642 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

72
Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

512 - RG. 27.12.2018/30638 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

73
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 74 - RG. 31.12.2018/30642/3 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

75
Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi · Tebliğler

RG. 31.12.2018/30642/4 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

76
2019 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi · Tebliğler

RG. 31.12.2018/30642/4 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

77
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 51) · Tebliğler

Seri No: 51 - RG. 31.12.2018/30642/3 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

78
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2019 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

Sıra Numarası: 2019/1 - RG. 28.12.2018/30639 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

79
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/9 - RG. 28.12.2018/30639 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

80
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/8 - RG. 28.12.2018/30639 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

81
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 63 - RG. 31.12.2018/30642/3 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

82
Harçlar Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 82 - RG. 31.12.2018/30642/3 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

84
Harçlar Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 83 - RG. 31.12.2018/30642/3 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

85
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Sıra No: 504 - RG. 31.12.2018/30642/3 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

86
Gelir Vergisi Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 305 - RG. 31.12.2018/30642/3 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

87
Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 60) Değerli Kağıtlar · Tebliğler

Sıra No: 60 - RG. 31.12.2018/30642/3 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

88
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 51 - RG. 31.12.2018/30642/3 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

89
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 50 - RG. 31.12.2018/30642/3 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

90
Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

540 - RG. 31.12.2018/30642/4 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

91
Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

536 - RG. 31.12.2018/30642/4 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

92
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 17 - RG. 31.12.2018/30642/3 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

93
Türk Patent ve Marka Kurumunca 2019 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

BİK/TÜRKPATENT: 2019/1 - RG. 31.12.2018/30642/4 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

94
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.07.2018/30470 - Son Değişiklik T. 31.12.2018

96
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2018 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

Sıra Numarası: 2018/1 - RG. 18.01.2018/30305 - Yürürlükten Kalktığı T. 01.01.2019

98
Devlet Destekli Arıcılık (Arı Kovanı) Sigortası Genel Şartları · Genel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 01.01.2019

99
Devlet Destekli İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Genel Şartları · Genel Şartlar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 01.01.2019

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.