S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 138

51
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2018 Tarihli 8277 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8277 - RG. 23.12.2018/30634 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

52
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2018 Tarihli 8276 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8276 - RG. 23.12.2018/30634 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

53
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2018 Tarihli 8275 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8275 - RG. 23.12.2018/30634 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

54
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2018 Tarihli 8265 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8265 - RG. 23.12.2018/30634 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

55
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2018 Tarihli 8261 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8261 - RG. 23.12.2018/30634 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

56
Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

453 - RG. 11.12.2018/30622 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

57
Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/11275 - RG. 18.03.2018/30364/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

58
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.03.2018/30364/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

59
Elektronik Tebligat Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.12.2018/30617 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

60
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 29.12.2018/30640 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

61
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu · Kanunlar

7156 - RG. 31.12.2018/30642/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

62
Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/15 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

63
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/17 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

64
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/9 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

65
Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/10 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

66
Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/12 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

67
Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/10 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

68
Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/11 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

69
Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/14 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

70
Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/15 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

71
Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/16 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

72
Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

73
Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/25 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

74
Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/4 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

75
Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/5 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

76
İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/1 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

77
Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/21 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

78
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/23 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

79
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/3 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

80
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/8 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

81
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/6 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

82
“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/9 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

83
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

85
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı · Tebliğler

2018/1 - RG. 27.12.2018/30638 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

87
Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

531 - RG. 30.12.2018/30641 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

88
2019 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

537 - RG. 31.12.2018/30642 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

89
Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

512 - RG. 27.12.2018/30638 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

92
Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Teknik Şartları Tarife ve Talimatları · Tebliğler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

93
Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatı · Tebliğler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

94
Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları · Tebliğler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

95
Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları · Tebliğler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

96
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2018 Tarihli 8279 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8279 - RG. 23.12.2018/30634 - Son Değişiklik T. 30.01.2019

98
27/02/2019 Tarihli ve 3262121 Sayılı Genelge Yazı · Genel Yazılar

3262121 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

99
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.07.2018/30470 - Son Değişiklik T. 31.12.2018

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.