Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

2019/2020 Pazarlama Yılı şeker kotalarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4634 sayılı Şeker Kanununun 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

4/2/2019 Tarihli ve 702 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar

Şeker kotaları

MADDE 1

(1) 2019/2020 Pazarlama Yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 700 bin ton olarak belirlenmiştir.

(2) Pancar şekeri A kotası 2 milyon 632 bin 500 ton, B kotası ise pancar şekeri A kotasının % 5’i olarak 131 bin 625 ton olarak belirlenmiştir.

(3) Nişasta bazlı şeker kotası ülke toplam A kotasının % 2,5’i olan 67 bin 500 ton olarak belirlenmiştir.

(4) 2019/2020 Pazarlama Yılı pancar şekeri A ve B kotası şirketler bazında:

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye 934.000 ton A kotası, 46.700 ton B kotası,
Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.ye 435.500 ton A kotası, 21.775 ton B kotası,
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.ye 328.800 ton A kotası, 16.440 ton B kotası,
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.ye (Turhal) 100.750 ton A kotası, 5.037 ton B kotası,
Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. A.Ş.ye 115.000 ton A kotası, 5.750 ton B kotası,
Keskinkılıç Gıda San. ve Tic. A.Ş.ye 107.000 ton A kotası, 5.350 ton B kotası,
Çorum Şeker Fabrikası A.Ş.ye 95.750 ton A kotası, 4.788 ton B kotası,
Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.ye 79.400 ton A kotası, 3.970 ton B kotası,
Tutgu Gıda Turizm İnşaat İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ye 70.250 ton A kotası, 3.512 ton B kotası,
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.ye 67.800 ton A kotası, 3.390 ton B kotası,
Bor Şeker A.Ş.ye 62.000 ton A kotası, 3.100 ton B kotası,
Albayrak Turizm Seyahat İnş. Tic. A.Ş.ye (Erzurum) 50.500 ton A kotası, 2.525 ton B kotası,
Mutlucan Şeker Üretim Gıda San. ve Tic. A.Ş.ye 50.000 ton A kotası, 2.500 ton B kotası,
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.ye 43.750 ton A kotası, 2.188 ton B kotası,
Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş.ye 40.500 ton A kotası, 2.025 ton B kotası,
Albayrak Turizm Seyahat İnş. Tic. A.Ş.ye (Erzincan) 26.500 ton A kotası, 1.325 ton B kotası,
Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye 25.000 ton A kotası, 1.250 ton B kotası,
olarak tahsis edilmiştir.
(5) 2019/2020 Pazarlama Yılı nişasta bazlı şeker A kotası şirketler bazında;
Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş.ye 29.589 ton A kotası,
Amylum Nişasta San. ve Tic. A.Ş.ye 21.011 ton A kotası,
PNS Pendik Nişasta San. A.Ş.ye 9.583 ton A kotası,
Tat Nişasta İnş. San. ve Tic. A.Ş.ye 4.346 ton A kotası,
Sunar Mısır Ent. Tes. San. ve Tic. A.Ş.ye 2.971 ton A kotası,

olarak tahsis edilmiştir.

(6) 2019/2020 Pazarlama Yılında nişasta bazlı şeker şirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanın en az %50’si glukoz olarak kullanılır.

(7) Özelleştirme işlemi tamamlanarak Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından devri gerçekleşen; Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. A.Ş. (Afyon Şeker Fabrikası), Çorum Şeker Fabrikası A.Ş. (Çorum Şeker Fabrikası), Bor Şeker A.Ş.(Bor Şeker Fabrikası), Mutlucan Şeker Üretim Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Elbistan Şeker Fabrikası), Tutgu Gıda Turizm İnşaat İmalat İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. (Kırşehir Şeker Fabrikası), Albayrak Turizm Seyahat İnş. Tic. A.Ş. (Erzurum Şeker Fabrikası), Albayrak Turizm Seyahat İnş. Tic. A.Ş. (Erzincan Şeker Fabrikası), Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. (Muş Şeker Fabrikası), Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. (Turhal Şeker Fabrikası), Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Alpullu Şeker Fabrikası) şeker fabrikalarının A kotası, 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun geçici 11 inci maddesi gereğince devirden önce Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından ilgili fabrikalara aktarılan A kotası miktarıdır.

(8) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihte özelleştirme süreci devam eden fabrikaların kotaları, 4634 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesine istinaden Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından aktarılır.

Yürürlük

MADDE 2

(1) Bu Karar, 2019/2020 Pazarlama Yılında geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.