Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

(Beşikdüzü-Vakfıkebir) Devlet Yolu Ayr.-Vakfıkebir Organize Sanayi İl Yolu Projesi kapsamında bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

13/1/2022 Tarihli ve 5104 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar

MADDE 1

(1) (Beşikdüzü-Vakfıkebir) Devlet Yolu Ayr.-Vakfıkebir Organize Sanayi İl Yolu Projesi (km: 0+020.00-6+407.97) kapsamında, ekli krokide gösterilen güzergâh üzerinde bulunan Trabzon İli, Vakfıkebir İlçesi, Bozalan, Çamlık, Esentepe, Körez ve Yaylacık mahalleleri sınırları içerisinde söz konusu Proje güzergahına rastlayan kesimde araziye girilebilmesi ve yol yapım çalışmalarının yürütülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

MADDE 2

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

(1) Bu Karar hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.