Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan özelleştirme işlemleri çerçevesinde, İhale Komisyonunca; özelleştirme kapsam ve programında bulunan Muğla ili, Fethiye ilçesi, Göcek Mahallesi, 265 ada, 1 parseldeki 17.915,65 m2, 266 ada, 1 parseldeki 755,14 m2, 433 ada, 1 parseldeki 9.570,46 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki binalar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kara ve deniz alanlarının bir bütün halinde 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihale sonucunda verilen;

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.