Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Resmi ilan fiyatlarının ekli tarifede gösterildiği şekilde tespit edilmesi ile 26/3/2018 tarihli ve 2018/11552 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılmasına, Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun teklifi üzerine, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.