Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu: 2021 Yılının Ahî Evran Yılı Olarak Kutlanması

GENELGE

2021/4

Anadolu’da Ahilik teşkilâtının kurucusu, esnaf ve sanatkâr zümresinin piri olarak kabul edilen Ahî Evran çok yönlü bir ilim ve fikir insanıdır. Ahilik teşkilâtı ile sosyal, iktisadi ve siyasi hayatımıza yön veren, Anadolu’nun vatanlaşmasında, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ve bir cihan devleti olmasında büyük rol oynayan Ahî Evran tefsir, hadis, fıkıh, kelâm ve tıp alanlarında derin bir âlim, tasavvuf yolunda yüksek makam sahibi bir velîdir.