Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu: On İkinci Kalkınma Planı Hazırlıkları

GENELGE

2022/10

İktisadi, sosyal ve çevresel başta olmak üzere kalkınmanın tüm boyutlarını içeren uzun vadeli politikalar; ülkemizin potansiyelini harekete geçiren, bu sayede sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefinin gerçekleştirilmesini sağlayan bütüncül bir anlayışla oluşturulmakta ve uygulamaya konulmaktadır.