İndeks:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133 134 135 E1 E2 E3 E4 E5
E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19
E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33
E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 E47
E48 E49 E50 E51 E52 E53 E54 E55 E56 E57 E58 E59 E60 E61
E62 E63 E64 E65 E66 E67 E68 E69 E70 E71 E72 E73 E74 E75
E76 E77 E78 E79 E80 E81 E82 E83 E84 G1 G2 G3 G4 G5
G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19
G20 G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33
G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40 G41 G42 G43 G44 G45 G46 G47
G48 G49 G50 G51 G52 G53 G54 G55 G56 G57 G58 G59 G60 G61
G62 G63 G64 G65 G66 G67 G68 G69 G70 G71 G72 G73 G74 G75
G76 G77 G78 G79 G80 G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89
G90 G91 G92 G93 G94 G95 G96 G97 G98 G99 G100 G101 G102 G103
G104 G105 G106 G107 G108 G109 G110 G111 G112 G113 G114 G115 G116 G117
G118 G119 G120 G121 G122 G123 G124 G125 G126 G127 G128 G129 G130 G131
G132 G133 G134 G135 G136 G137 G138 G139 G140 G141 G142 G143 G144 G145
G146 G147 G148 G149 G150 G151 G152 G153 G154 G155 G156 G157 G158 G159
G160 G161 G162 G163 G164 G165 G166 G167 G168 G169 G170 G171 G172 G173
G174 G175 G176 G177 G178 G179 G180 G181 G182 G183 G184 G185 G186 G187
G188 G189 G190 G191 G192 G193 G194 G195 G196 G197 G198 G199 G200 G201
G202 G203 G204 G205 G206 G207 G208 G209 G210 G211 G212 G213 G214 G215
G216 G217 G218 G219 G220 G221 G222 G223 G224 G225 G226 EG1 EG2 EG3
EG4 EG5 EG6 EG7 EG8 EG9 EG10 EG11 EG12 EG13 EG14 EG15 EG16 EG17
EG18 EG19 EG20 EG21 EG22 EG23 136 137
Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Konsolide metin (Sürüm: 189)

BİRİNCİ KISIM

Kuruluş

MADDE 1

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 2

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 3

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 4

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

MADDE 5

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

MADDE 6

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 7

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 8

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 9

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 10

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 11

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

İKİNCİ KISIM

Sandıktan Faydalanacaklar

MADDE 12

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

ÜÇÜNCÜ KISIM

Bu Kanunla Tanınan Haklar

MADDE 13

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sandığın Geliri ve Tahsil Şekilleri

MADDE 14

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

BEŞİNCİ KISIM

Emekli Keseneğine Esas Tutulacak Aylık, Ücret ve Ödenekler

MADDE 15

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

ALTINCI KISIM

Emekli Keseneklerinin Kesilme ve Sandığa Gönderme Şekli

MADDE 16

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 17

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 18

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 19

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

YEDİNCİ KISIM

Sandığın Mevcutları

MADDE 20

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 21

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 22

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 23

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 24

1
Mülga madde: 03.03.1954 t. 6311 s. K. m.19

(…)

MADDE 25

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

SEKİZİNCİ KISIM

Hesap İşleri

MADDE 26

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 27

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 28

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 29

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

DOKUZUNCU KISIM

Bu Kanunla Tanınan Hakların Başlangıcı

MADDE 30

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

ONUNCU KISIM

Fiili Hizmet Müddeti

MADDE 31

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 32

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 33

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 34

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

ON BİRİNCİ KISIM

İtibari Hizmet Müddeti

MADDE 35

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 36

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 37

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 38

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

ON İKİNCİ KISIM

Emekli Aylığı Bağlanacak Haller

MADDE 39

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

ON ÜÇÜNCÜ KISIM

Yaş Hadleri

MADDE 40

1

İştirakçilerin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir. Bu görevlere, 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atamaları yapılamaz.

İptal: E. 2005/52 K. 2007/35 03.04.2007 t. AyM K. ile ikinci cümle iptal edilmiştir.

a) (…)

Mülga bent: 08.07.2003 t. 4919 s. K. m.3

b) Üniversite öğretim üyelerinin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 yaşını doldurdukları tarihtir.

Değişik bent: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.3

c) (…)

Mülga bent: 28.04.1982 t. 2665 s. K. m.6

ç) Aşağıda yazılı olanların yaş hadleri, hizalarında gösterilen yaşları doldurdukları tarihlerdir:

Değişik bent: 06.02.1959 t. 7198 s. K. m.1

I - Subay ve askeri memur ve gedikliler:

1 - Asteğmen, teğmen ve üstteğmenler 41

2 - Yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşılar 46

3 - Binbaşılar 52

4 - Yarbaylar 55

5 - Albaylar 60

Değişik bent: 12.12.1980 t. 2358 s. K. m.1

6 - Tuğ ve Tümgeneral ve amiraller 62

Değişik bent: 12.12.1980 t. 2358 s. K. m.1

7 - Kor ve organeraller ve amiraller 65

8 - Mareşal ve büyük amiraller 68

9 - 6, 7 ve 8 inci sınıf askeri memurlarla memur yardımcıları ve askeri hastabakıcı hemşireler 55

10 - Daha yukarı sınıflardaki askeri memurlar 60

11 - Gedikli subaylar 52

12 - Gedikli çavuşlar (Astsubay çavuşlar) 43

13 - Gedikli üstçavuşlar (Astsubay üstçavuşlar) 46

14 - Gedikli başçavuşlar (Astsubay başçavuşlar) 49

15 - Başgedikliler (Astsubay kıdemli başçavuşlar) 55

II - Emniyet mensupları:

1 - Her derecedeki emniyet müdürleri ve emniyet ve polis müfettişleri 60

2 - Emniyet müfettiş yardımcıları ve emniyet amirleri 58

3 - Başkomiser, komiser ve komiser yardımcıları 56

4 - Kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memurları 55

Değişik bent: 16.06.2010 t. 5997 s. K. m.13

III- Gümrük Muhafaza mensupları:

Değişik bent: 03.06.2011 t. 640 s. KhK. m.40

1 - Gümrük Muhafaza Memurları 55

2- Gümrük Muhafaza Kısım Amirleri 60

IV - Posta, telgraf ve telefon hat başbakıcı ve başdağıtıcıları ile hat bakıcıları ve dağıtıcıları 55

V - Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarındaki kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılanlar dahil memurlardan:

Yeniden düzenleme: 16.02.1995 t. 4069 s. K. m.1

1. Müsteşar Yardımcısı, Başkan, Hukuk Müşaviri, Öğretim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşavir Başyardımcısı, Müşavir, Başmüfettiş, Öğretim Kurulu Üyesi, Başmüşavir 60

2. Daire Başkanı, Hukuk Müşavir 1 inci Sınıf Yardımcısı, Başmüfettiş, Öğretim Üyesi, Müşavir 58

3. 1 inci Sınıf İstihbarat Uzmanı, 1 inci Sınıf Uzman, Hukuk Müşaviri 1 inci Sınıf Yardımcısı, Müfettiş, Öğretim Üyesi, Müşavir, Savunma Sekreteri, Daire Başkan Yardımcısı, Öğretim Üyesi Yardımcısı 56

4. 2 nci Sınıf İstihbarat Uzmanı, 2 nci Sınıf Uzman, Hukuk Müşavir 2 nci Sınıf Yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı, Öğretim Üyesi Yardımcısı 54

5. Diğer kadrodakiler 52

Yukarıdaki (ç) fıkrasının (III) ve (IV) işaretli bendlerinde gösterilenlerden vazifelerinde kalmaları faydalı görülenlerin yaş hadleri, ilgili bakanlarca, (V) işaretli bendinde gösterilenlerin yaş hadleri de atamaya yetkili amir tarafından birer yıllık müddetlerle beş yıl uzatılabilir.

Değişik fıkra: 16.02.1995 t. 4069 s. K. m.1

d) (b) fıkrasında belirtilen görevlere 67 yaşını, (ç) fıkrasında belirtilen görevlere ise hizalarında gösterilen yaş hadlerini doldurmuş bulunanlar açıktan veya naklen atanamazlar.

Değişik bent: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.3

e) Seferin gereği olarak lüzum görüldüğü takdirde;

Değişik bent: 26.02.2008 t. 5743 s. K. m.3

I - Subaylardan;

1 - Yarbay ve daha aşağı rütbelerdeki yardımcı sınıf subaylar 60 yaşını geçmemek kaydıyla bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaş hadlerinden 10 yıl fazlasına kadar,

2 - Muharip sınıf subaylar bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaşlara kadar,

3 - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun hükümlerine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenler ise aynı kanunda belirtilen yaşlara kadar,

II - Astsubaylardan;

1 - Yardımcı sınıf astsubaylar 60 yaşını geçmemek kaydıyla bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaş hadlerinden 10 yıl fazlasına kadar,

2 - Muharip sınıf astsubaylar bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaşlara kadar,

sağlık durumlarının elverişli olması halinde en gençlerinden başlanarak orduya alınabilirler.

f) (…)

Mülga bent: 27.07.1967 t. 926 s. K. m.208

Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.

Ek fıkra: 17.04.2008 t. 5754 s. K. m.75

g) Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş sınırı 67 yaşını doldurdukları tarihtir.

Ek bent: 01.07.2010 t. 6002 s. K. m.21

ON DÖRDÜNCÜ KISIM

Emekli Aylığı

MADDE 41

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 42

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 43

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

ON BEŞİNCİ KISIM

Malullük

MADDE 44

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 45

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 46

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 47

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 48

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 49

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 50

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 51

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 52

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

ON ALTINCI KISIM

Âdi Mâlüllük Aylığı

MADDE 53

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 54

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

ON YEDİNCİ KISIM

Vazife Malullüğü Aylığı

MADDE 55

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 56

2
Değişik madde: 18.03.1976 t. 1976 s. K. m.1

Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin silah altında bulundukları esnada veya celp ve terhislerinde (Serbest sevkler dahil) sevkleri sırasında, Yedek Subay okulu öğrencilerinin gerek okulda, gerek okuldan evvelki hazırlık kıtasında vazife malulü olmaları halinde, kendilerine, öğrenim durumlarına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edilen giriş derece ve kademe tutarlarının, daha önce Devlet Memuriyetinde bulunmuş olanlardan kazanılmış hak aylıkları veya emekli keseneğine esas aylıkları, sözü edilen giriş derece ve kademe tutarının üzerinde olanlara bu aylıkları emeklilik gösterge tablosunda karşılığı olan derece ve kademe tutarının,% 70'i üzerinden aylık bağlanır.

Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarında okuyanlar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi fakülte ve yüksekokullarında okuyanlar, üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına öğrenim görenler ya da kendi hesabına öğrenim görmekte iken Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okumaya devam edenler, Polis Akademisi ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde veya üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görenler veya kendi hesabına öğrenim görmekte iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görmeye devam edenler, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Millî İstihbarat Teşkilatı hesabına açılan okullarda öğrenim görenler ile Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü adına öğrenim görmek üzere temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlardan; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmamış olup bu öğrenimleri veya eğitimleri nedeniyle 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemlerinde hedef alınarak hayatını kaybedenlerin hak sahibi yakınlarına veya engelliliğinin derecesi itibarıyla bu Kanun hükümlerine göre malul olduğuna karar verilenler, birinci fıkra hükümlerinden aynı şekilde yararlandırılırlar.*

Bu suretle bağlanacak aylıklarına, maluliyet derecelerine göre, 55 nci maddede gösterilen nispetlerde zam yapılır.

Askerlik vazifesini veya yedek subaylık hizmetini başkasının yerine yaptığı anlaşılanlara aylık bağlanmaz.

MADDE 57

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

MADDE 58

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

MADDE 59

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

MADDE 60

1

Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alanlardan; her ne sebeple olursa olsun er olarak silah altına alınanların vazife malulü olmaları halinde kendilerine malullük derecelerine göre 56 ncı madde gereğince ayrıca erlere mahsus vazife malullüğü aylığı bağlanır.

Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunmakta iken her ne suretle olursa olsun er olarak silah altına alınanlardan; kanunlarına göre vazifeleri ile ilgileri kesilmiyenlerin, silah altında iken vazife malulü olmalarında; haklarında aşağıda yazılı hükümler uygulanır:

a) malullükleri, esas vazifelerini yapmaya mani olan iştirakçilere vazife malullüğü aylığı, esas vazifelerinin aylık veya ücretleri tutarı ve fiili ve itibari hizmet müddetleri üzerinden 55 inci maddeye göre ve mani değilse 56 ncı maddeye göre bağlanır;

Erler gibi aylık bağlanmış olanların bu aylıkları, ileride esas vazifelerinden dolayı emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanması halinde o aylıklarla birlikte ödeneceği gibi toptan ödemeye istihkak halinde de ona mani olmaz;

b) (…)

Mülga bent: 23.02.1965 t. 545 s. K. m.4

MADDE 61

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 62

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 63

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

ON SEKİZİNCİ KISIM

Harp Malullüğü

MADDE 64

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 65

Harb malullerine aşağıda yazılı yardımlar yapılır:

a) Eksilen vücut organları, son usullere göre yapılması mümkün sunileriyle tamamlattırılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır.

b) Yurt içinde tedavileri mümkün olmadığı sağlık kurulunca tasdik olunacak raporla anlaşılanlar, yurt dışında parasız tedavi ettirilir.

c) Kurumlarla yabancı ortaklıkların işlettikleri tarifeli her çeşit vasıtalarla yapacakları yolculuklarında askerlik şubelerinden tasdikli ve fotoğraflı hüviyet cüzdanına istinaden muvazzaf ordu mensupları gibi ücret alınır ve bilet ve yer temininde tercih edilirler.

ç) Yaşamak için gerekli hareketleri kendi kendine yapmaktan aciz oldukları sağlık kurulunca tasdikli raporla anlaşılacak ve kimsesizlikleri 108 inci maddeye göre belirtilecek olanlar Sandıkça, kurulacak (Harb malulleri Yurdu) nda parasız barındırılır ve tedavileri yaptırılır. Yedirilmeleri için harcanacak paralar, bunların aylık ve harb malullüğü zamlarından kesilir.

d) Çocuklarından biri okulunu bitirmiş veya bütünlemeye kalmaksızın bulunduğu sınıfa yükselmiş bulunmak şartiyle ve her yıl adedi yüzü geçmemek üzere Devlete ait yatılı orta öğrenim okul ve müesseselerinde parasız okutturulur.

Savaşta ölenlerin çocukları da nazara alınır.

Şu kadar ki, talip olanlar (100)'ü geçtiği takdirde Sandık Yönetim Kurulunca bu sayı yıllık bütçe imkanlarına göre artırılabilir.

Değişik fıkra: 07.05.1986 t. 3284 s. K. m.9

e) Ayakta veya meskende tedavileri halinde kullanılacak ilaç ve sağlık malzemesi hakkında, bu Kanuna 1425 sayılı Kanunla eklenen değişik Geçici 7 nci madde hükümleri uygulanır.

Değişik bent: 07.05.1986 t. 3284 s. K. m.9

f) (ç) fıkrası dışında kalanlar, müracaat edecekleri genel ve katma bütçeli dairelerle belediyelerin hastanelerinde parasız muayene ve tedavi edilirler.

(a), (b), (ç) fıkralarında yazılı yardımlar için Sandıkça harcanacak paralar her yıl sonunda faturası karşılığında Hazineden alınır.

Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.

Ek fıkra: 17.04.2008 t. 5754 s. K. m.75
(e) bendinde söz edilen "Geçici 7 nci madde", Geçici Madde 139 olarak teselsül edilmiştir.

ON DOKUZUNCU KISIM

Dul ve Yetim Aylığı Bağlanacak Haller

MADDE 66

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 67

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

YİRMİNCİ KISIM

Dul ve Yetim Aylıkları

MADDE 68

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

MADDE 69

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

MADDE 70

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

MADDE 71

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

MADDE 72

2
Değişik madde: 07.05.1986 t. 3284 s. K. m.10

(,...)

Mülga fıkra: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(..,.)

Mülga fıkra: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(.,..)

Mülga fıkra: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlanmış malullerden ölenlerin ya da bu hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin ana veya babalarına, ölüm tarihini takip eden ay başından geçerli olmak üzere 5510 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile bu Kanunun mülga 77 nci ve 92 nci maddelerinde sayılan haller hariç olmak kaydıyla herhangi bir şart aranmaksızın aylık bağlanır; erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencilerinin ana veya babasına bağlanan aylığın toplamı 16 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık asgari ücretin net tutarından az olamaz. Babaya bağlanan aylık, dul ve yetimlerin bulunması hali de dahil, ana ve babaya eşit olarak paylaştırılarak ödenir. Dul ve yetimlerle beraber baba veya anaya aylık bağlanması halinde, eş ve çocukların aylıkları baba veya ananın bulunmadığı durumlarda bağlanacak aylıktan az olamaz. Erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencilerinin ana ve babalarına bağlanacak aylığın 16 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık asgari ücretin net tutarına yükseltilmesi amacıyla aylık yükseltilmesi yapılan hallerde ilave edilen kısım hariç olmak kaydıyla, bu fıkra kapsamında ana ve babalara bağlanacak aylıklar Cumhurbaşkanı kararı ile %200’üne kadar yükseltilebilir. Ödenecek aylığın Cumhurbaşkanınca artırılması halinde, bağlanan aylıkta meydana gelecek farklar ile dul ve yetimlerle beraber aylık bağlanması halinde, baba veya anaya bağlanan aylıklar da sosyal güvenlik kurumlarınca Hazineden tahsil edilir.

(.,.)

Mülga fıkra: 12.07.2013 t. 6495 s. K. m.91

MADDE 73

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 74

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 75

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 76

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

YİRMİ BİRİNCİ KISIM

Dul ve Yetim Aylığının Bağlanmıyacağı Haller

MADDE 77

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 78

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 79

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 80

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 81

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

YİRMİ İKİNCİ KISIM

Toptan Ödeme

MADDE 82

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 83

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 84

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 85

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 86

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

YİRMİ ÜÇÜNCÜ KISIM

Emekli Keseneklerinin Geri Verilmesi

MADDE 87

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 88

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

YİRMİ DÖRDÜNCÜ KISIM

İkramiye

MADDE 89

Değişik madde: 17.01.2002 t. 6270 s. K. m.1

Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir.

Birinci fıkra kapsamına girmemekle birlikte, bu Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında hizmeti bulunanlardan mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara ise; bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen çalışmalarının, 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şartıyla emekli ikramiyesi ödenir.

İkinci fıkra uyarınca ödenecek emekli ikramiyesi, bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına giren görevlerde geçen her tam fiili hizmet yılı ile sınırlı olarak bu görevlerden ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık tutarı üzerinden ve aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar dikkate alınarak ödenir. Mülga 2829 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile üçüncü fıkrasının son cümlesinin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.

Yukarıdaki fıkralara göre mülga 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara ödenecek emeklilik ikramiyesinin hesabında bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen ve 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona eren geçmiş hizmet süreleri ve her ne suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreleri ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreleri dikkate alınmaz. Ancak, mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanmış olmakla birlikte, bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında hizmetleri arasında başka bir sigortalılık hali kapsamında çalışması bulunmayanların emekli ikramiyesine esas fiili hizmet sürelerinin hesabında, 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesindeki şartlar aranmaz.

İptal: E. 2013/111 K. 2014/195 25.12.2014 t. AyM K. ile "verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler ile" ibaresi iptal edilmiştir.

Emekli ikramiyesinin hesabına esas hizmet süresinin tespitinde dikkate alınmak üzere, emeklilik veya malullük aylığı bağlanması dışında herhangi bir sebeple görevleri sona erenler için, görevin sona erme sebebinin bu durumu kanıtlayan belgelerle birlikte yazılı olarak kuruma bildirilmesi ve bunların özlük dosyasında saklanması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar ikinci fıkra hükümlerinden yararlandırılmazlar.

İştirakçilerden, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malullüğü hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemi uygulananlara; bu Kanuna göre aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenir. Ancak, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da bunlara ayrıca ödenir.

Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılmadan ölen iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan dul ve yetimlere, bu Kanunun mülga 68 inci maddesinde gösterilen hisseleriyle orantılı olarak ödenir.

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında, sadece sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukarıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir.

Bu Kanunun mülga 88 inci maddesi kapsamına girenlerin emekli ikramiyeleri hakkında da yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.

Sosyal Güvenlik Kurumunca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek emekli ikramiyelerini almadan ölenler ile ölüm tarihinde aylığa müstahak dul ve yetim bırakmadan ölen iştirakçilerin ikramiyeleri, kanuni mirasçılarına ödenir.

Bu madde gereğince Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen emekli ikramiyeleri, düzenlenecek fatura üzerine Sayıştay ve Danıştay başkanları için kendi kurumları, diğerleri için emekliye sevk onayını veren kurum tarafından karşılanır. Özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, kapatılan veya tasfiye edilen kamu idareleri tarafından karşılanması gereken emekli ikramiyesi tutarları ise, emekliye sevk onayı aranmaksızın ve faturası karşılığında Hazine tarafından karşılanır. Bu fıkraya göre Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemelerin, fatura düzenlenmesini müteakip iki ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılması zorunludur.

Ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesinin tahsili hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

MADDE 90

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

YİRMİ BEŞİNCİ KISIM

Aylıkların Başlangıcı

MADDE 91

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

YİRMİ ALTINCI KISIM

Emeklilik Haklarının Düşmesini ve Bağlanan Aylıkların Devamlı Olarak Kesilmesini Gerektiren Sebepler

MADDE 92

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 93

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

YİRMİ YEDİNCİ KISIM

İki Cihetten veya Aynı Sıfatla (Aylık) veya (Toptan Ödeme)'ye İstihkak Halleri

MADDE 94

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 95

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 96

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 97

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

YİRMİ SEKİZİNCİ KISIM

Emekli, Adi malullük, Vazife malullüğü, Dul ve Yetim Aylığı Alanlardan veya Kesenekleri Geri Verilenlerle Toptan Ödeme Yapılanlardan Bir Vazifeye Tayin Edilenler

MADDE 98

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 99

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 100

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 101

Vazife malullüğü aylığı alan erlerden, sonradan emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilenlerin, çeşitli sebeplerle ayrılışlarında veya ölümlerinde bu vazifelerinden dolayı haklarında bu kanunun ilgili hükümleri ayrıca uygulanır.

MADDE 102

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 103

Emekli, adi, malullük veya vazife malullüğü aylığı alanlardan; talim, manevra, seferberlik veya harb için silah altına alınanlar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Aylıkları, rütbe aylıklarından az ise aradaki fark ilgili kurumlarınca ödenerek, rütbeleri aylıklarından kesenek alınır.

Değişik bent: 07.05.1986 t. 3284 s. K. m.16

b) Aylıkları, rütbeleri aylıklarından çok ise farkları Sandıkça ödenerek kurumlarca yalnız rütbeleri aylıklarından kesenek alınır.

c) Er olarak silah altına alınanların aylıkları kesilmez.

(a) ve (b) fıkralarında yazılı olanların terhislerinde rütbeleri aylıkları üzerinden 100 üncü madde hükmü uygulanır.

Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.

Ek fıkra: 17.04.2008 t. 5754 s. K. m.75

MADDE 104

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

YİRMİ DOKUZUNCU KISIM

Yaş

MADDE 105

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 106

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 107

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

OTUZUNCU KISIM

Muhtaçlık

MADDE 108

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 109

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 110

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 111

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

OTUZ BİRİNCİ KISIM

Aylık Bağlanıncıya, Toptan Ödeme ve Kesenek İadesi Yapılıncaya Kadar Verilecek Avanslar

MADDE 112

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 113

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 114

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 115

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

OTUZ İKİNCİ KISIM

Zamanaşımı

MADDE 116

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 117

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 118

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

OTUZ ÜÇÜNCÜ KISIM

Ödeme

MADDE 119

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 120

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 121

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 122

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

OTUZ DÖRDÜNCÜ KISIM

Yoklama

MADDE 123

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 124

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

OTUZ BEŞİNCİ KISIM

Biriktirme Sandığı

MADDE 125

Mülga madde: 23.02.1965 t. 545 s. K. m.4

(…)

MADDE 126

Mülga madde: 23.02.1965 t. 545 s. K. m.4

(…)

OTUZ ALTINCI KISIM

Çeşitli Hükümler

MADDE 127

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 128

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 129

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 130

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

MADDE 131

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 132

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 133

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 134

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 135

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

EK MADDE 1

Yönetmeliğinde belirtilecek şartlar dairesinde Sandık memurları, hizmetleriyle İdare Meclisi Reis ve azalarının ve ailelerinin tedavileriyle meşgul olmak üzere bir (Sağlık Yardım Sandığı) kurulmuştur.

Bu Sandığın gelirleri:

1 - Sağlık Yardım Sandığı İdare Meclisinin teklifi ve Sandık Yönetim Kurulunun kararı ile tespit edilecek ve % 2'den az olmamak üzere personelin aylıklarından kesilecek aidattan;

Değişik bent: 07.05.1986 t. 3284 s. K. m.22

2 - Her türlü teberrulardan yardımlardan ibarettir.

6311 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmü olup ek maddeye çevrilerek teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 2

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

6311 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükmü olup ek maddeye çevrilerek teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 3

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

6981 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 4

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

7184 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 5

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(...)

EK MADDE 6

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(...)

EK MADDE 7

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(...)

EK MADDE 8

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

545 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 9

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

1101 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 10

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(...)

EK MADDE 11

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

1101 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile gelen Ek 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 12

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

EK MADDE 13

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

1239 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 14

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

1239 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 15

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

1425 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 16

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

1425 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 17

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

1425 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 18

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

1425 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 19

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

1425 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile gelen Ek 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 20

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

EK MADDE 21

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

1425 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile gelen Ek 7 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 22

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

1425 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile gelen Ek 8 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 23

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

1425 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile gelen Ek 9 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 24

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

EK MADDE 25

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

1425 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile gelen Ek 11 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 26

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

1425 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile gelen Ek 12 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 27

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

1425 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile gelen Ek 13 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 28

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

EK MADDE 29

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

1425 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup ek maddeye çevrilerek teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 30

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

1592 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 31

1

İştirakçilerden veya dul ve yetimlerinden 102 nci maddede yazılı süreler içerisinde yazı ile Sandığa müracaat edeceklerin;

a) (,..)

Mülga bent: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

b) (..,,)

Mülga bent: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

c) (..,)

Mülga bent: 06.07.1995 t. 562 s. KhK. m.25

d) 5434 sayılı T.C. Emekli Sanıdığı Kanununa tabi olarak halen hizmette bulunanlardan, evvelce (E) cetveli veya yevmiyeli olarak geçen ve borçlandırılmayan süreleri,

T.C. Emekli Sandığına yazılı olarak başvurdukları tarihteki öğrenim durumu itibariyle tabi oldukları personel kanunlarında yer alan hükümlere göre belirlenecek göreve giriş derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının, o tarihte yürürlükte olan katsayılarla çarpımı sonucu bulunacak tutarlar esas alınarak, yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranlarına göre hesap edilir. Bu hüküm, bu Kanunun ek ve değişiklikleri ile diğer kanunlarla getirilen bütün borçlanmalar hakkında da uygulanır.

Değişik fıkra: 03.04.2003 t. 4839 s. K. m.4

Ancak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan borçlanma talepleri hakkında bu hüküm uygulanmaz.

Aylıklarını 22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı Kanun ile ek ve tadillerine göre alan ve almış olan Emekli Sandığı İştirakçilerinin, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu veya Bağ - Kur Kanunu veya Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 20 nci maddesinde sözü edilen sandıkların kanunlarının kapsamındaki serbest meslekte geçmiş ve değerlendirilmemiş hizmet sürelerinin 15 yılı, bu hizmetlerin adı geçen kanunların hükümleri uyarınca belgelenmeleri halinde, öğrenim durumları itibariyle memuriyete giriş derecesi esas alınarak, hizmetin geçtiği kurum tarafından borçlandırılır.

e) (….)

Mülga bent: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.

Ek fıkra: 17.04.2008 t. 5754 s. K. m.75
2012 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 32

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

2013 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 33

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

2013 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile gelen Ek 2 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 34

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

2161 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 35

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

EK MADDE 36

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

2161 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 37

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

2177 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 38

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

2363 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 39

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

EK MADDE 40

1
Mülga madde: 27.06.1989 t. 375 s. KhK. m.32

(…)

EK MADDE 41

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı belediye hudutları içinde veya dışında, uygun görülen yerlerde, emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlarla, vatani hizmet tertibinden aylık alanlar için dinlenme ve bakımevleri tesis eder ve işletir.

2665 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 42

Dinlenme ve bakımevlerinde kalanların masrafları kendileri tarafından ödenir.

Masraflar karşılığında yapılacak kesinti miktarları yönetmelikle tespit edilir. Masraflar karşılanamadığı takdirde aradaki fark T.C. Emekli Sandığınca ödenir.

2665 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 43

Yıllık yatırım programlarında yer alan, dinlenme ve bakımevlerinin yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve işletilmesi için Sandık ihtiyatlarından, Maliye Bakanlığının  muvafakatı ile yeteri kadar karşılık ayrılır.

2665 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 44

Sandık, dinlenme ve bakımevleri için özel ve tüzelkişiler tarafından yapılacak her türlü bağışı kabul eder. Bu bağışlar, dinlenme ve bakımevlerinin tesis ve işletmelerinde kullanılır.

Bu suretle yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından tenzil edilir. Ayni olarak yapılan yardımlar maliyet bedeli üzerinden değerlenir.

2665 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile gelen Ek 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 45

Dinlenme ve bakımevlerinden yararlanacaklarda aranacak nitelikler, istenecek belgeler, kabul şartları, bunları inceleyecek kurul, işletme şekli ve esasları ile başka hususlar, Sandıkça hazırlanıp Maliye Bakanlığınca onaylanacak bir yönetmelikle tespit edilir.

2665 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile gelen Ek 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 46

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

2012 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile gelen Ek 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 47

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

2865 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 48

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

2898 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 49

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

2898 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 50

1
İptal madde: E. 1986/22 K. 1986/28 02.12.1986 t. AyM K.

(…)

3284 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 51

1
İptal madde: E. 1986/22 K. 1986/28 02.12.1986 t. AyM K.

(…)

3284 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 52

1
İptal madde: E. 1986/22 K. 1986/28 02.12.1986 t. AyM K.

(…)

3284 sayılı Kanunun 18 nci maddesi ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 53

1
İptal madde: E. 1986/22 K. 1986/28 02.12.1986 t. AyM K.

(…)

3284 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile gelen Ek 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 54

1
İptal madde: E. 1986/22 K. 1986/28 02.12.1986 t. AyM K.

(…)

3284 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile gelen Ek 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 55

1
Mülga madde: 20.02.1992 t. 3774 s. K. m.6

(…)

3284 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile gelen Ek 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 56

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

3284 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile gelen Ek 7 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 57

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

3284 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile gelen Ek 8 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 58

1
Mülga madde: 20.02.1992 t. 3774 s. K. m.6

(…)

3284 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile gelen Ek 9 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 59

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

3284 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile gelen Ek 10 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 60

1
İptal madde: E. 1988/11 K. 1988/11 24.05.1988 t. AyM K.

(…)

EK MADDE 61

1
İptal madde: E. 1988/11 K. 1988/11 24.05.1988 t. AyM K.

(…)

EK MADDE 62

1
İptal madde: E. 1988/11 K. 1988/11 24.05.1988 t. AyM K.

(…)

EK MADDE 63

1
İptal madde: E. 1988/11 K. 1988/11 24.05.1988 t. AyM K.

(…)

EK MADDE 64

1
İptal madde: E. 1988/11 K. 1988/11 24.05.1988 t. AyM K.

(…)

EK MADDE 65

1
İptal madde: E. 1988/11 K. 1988/11 24.05.1988 t. AyM K.

(…)

EK MADDE 66

1
Mülga madde: 03.04.2003 t. 4839 s. K. m.5

(…)

EK MADDE 67

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 50 inci maddesi ile gelen Ek madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 68

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

306 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile gelen madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 69

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

311 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile gelen Ek madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK MADDE 70

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

EK MADDE 71

Ek madde: 24.11.1994 t. 4046 s. K. m.38

Sosyal güvenlik bakımından T.C. Emekli Sandığına tabi bir görevde bulunmakta iken, özelleştirme programına alınan kuruluşların bu Kanuna göre emeklilik hakkı tanınan kadro ve pozisyonlarına atananlarla, bu kuruluşların özelleştirilmeleri sonucu sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına düşenler ile bunlardan anonim şirkete dönüştürülüp dönüştürülmediğine bakılmaksızın satılan veya devredilenlerde T.C. Emekli Sandığına tabi olarak çalışan personelden isteyenlerin Sandıkla ilgileri devam eder. Ancak bu kuruluşların sermayelerindeki kamu payının %50'nin altına düştüğü tarihten, anonim şirket statüsünde olmayanların satışı veya devri tarihinden sonra Sandığa tabi olarak geçen süreler için emeklilik ikramiyesi ödenmez.

Değişik fıkra: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.3

Bu madde gereğince T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlere ve bu Kanuna tâbi olarak çalışmakta iken bu kuruluşların özelleştirilmesi, faaliyetinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesinden önce emeklilik, malûliyet veya ölüm nedeniyle görevlerinden ayrılmış olup da kendilerine veya dul ve yetimlerine T.C. Emekli Sandığınca aylık bağlanmış olanlara ödenen emekli ikramiyesi, makam, görev ve temsil tazminatları ile ölüm yardımları ödenmesini takip eden iki ay içinde faturası karşılığında Hazine tarafından T.C. Emekli Sandığına ödenir.

Ek fıkra: 01.08.2003 t. 4971 s. K. m.27

Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.

Ek fıkra: 17.04.2008 t. 5754 s. K. m.75

EK MADDE 72

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

EK MADDE 73

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

EK MADDE 74

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

EK MADDE 75

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

EK MADDE 76

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

EK MADDE 77

1
Ek madde: 11.05.2000 t. 4567 s. K. m.1

Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine ve 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malullüğü aylığı üzerinden aylık bağlananların bu aylıkları, aşağıdaki esaslar dahilinde yükseltilir.

Değişik fıkra: 12.07.2013 t. 6495 s. K. m.92

a) Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar, sözleşmeli subaylar, sözleşmeli astsubaylar, sözleşmeli erbaş ve erler ile Emniyet Teşkilâtı personeli ve Millî İstihbarat Teşkilâtı personeli dahil sivil iştirakçilerin dul ve yetimleri ile malul olanlara bunların ölümleri halinde de dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar, kendisinden aylık bağlananlar ile malullerin emsalleri esas alınarak, her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur.

Değişik bent: 04.07.2012 t. 6353 s. K. m.70

b) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda (öğrenim durumuna bakılmaksızın astsubaydan subay olanlar dahil) kıdemli albaydır. Kıdemli albaylar ile general ve amirallere bir üst rütbenin aylığı bağlanır. Astsubaylar ve uzman jandarmalarda yükselinebilecek azami derece ve kademe, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda kendilerine ilişkin aylık gösterge tablosunda belirlenmiş olan en yüksek derece ve kademedir. Uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin aylık yönünden yükseltilmeleri ise 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre yapılır.

Değişik bent: 12.07.2013 t. 6495 s. K. m.92

c) Sivil iştirakçilere uygulanacak azami derece ve kademe, öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibarıyla 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri derece ve kademe; bu Kanunun 56 ncımaddesi, 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentleri ile 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (i) ve (j) bentlerinde belirtilenlere uygulanacak azami derece ve kademe ise, genel idare hizmetleri sınıfı esas alınarak öğrenim durumları itibarıyla 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri derece ve kademedir.

Değişik bent: 12.07.2013 t. 6495 s. K. m.92

d) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan personelin azami rütbe tavanı; Polis Akademisi ve dört yıllık yüksek okul mezunu rütbeli personel için il emniyet müdürü, diğer personel için öğrenim durumuna bakılmaksızın üçüncü sınıf emniyet müdürü rütbesidir.

Değişik bent: 04.07.2012 t. 6353 s. K. m.70

e) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, milli istihbarat hizmetleri sınıfında bulunan personel için azami kadro unvanları; yükselebilecekleri en son yönetim veya uzmanlık kadrosunu geçmemek kaydıyla, yönetim kademelerinde olanlar için Başkan kadrosu, diğer personeller için 1 inci sınıf uzman kadrolarıdır.

Değişik bent: 04.07.2012 t. 6353 s. K. m.70

f) Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi, kendisinden aylık bağlananların ve mallüllerin rütbe, kıdem ve unvanlarında herhangi bir değişikliği gerektirmez.

Değişik bent: 04.07.2012 t. 6353 s. K. m.70

g) Bağlanacak aylıkların hesaplanmasında, tekabül eden unvan ve rütbenin derece ve kademesinin gösterge ve ek göstergesi ile bu Kanunun Ek 70 inci maddesine göre emekli aylığına yansıtılan tutar esas alınır.

Değişik bent: 04.07.2012 t. 6353 s. K. m.70

Bu madde kapsamında yapılacak olan intibak işlemlerinde, 1 Eylül tarihi esas alınır. 1 Eylül tarihi esas alınarak yapılacak olan intibak işlemlerinde, görevde iken yapılan son terfi işleminin üzerinden bir tam yıl geçmemiş olanlar hakkında izleyen yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla intibak işlemi yapılır.

Ek fıkra: 12.07.2013 t. 6495 s. K. m.92

Birinci fıkra kapsamında bulunanlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara, 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilmiş olan otuz günlük asgari ücretin net tutarının iki katı, aylıklarıyla birlikte ayrıca ödenir.

Değişik fıkra: 04.07.2012 t. 6353 s. K. m.70

(,,,)

Mülga fıkra: 04.07.2012 t. 6353 s. K. m.70

Bu maddeye göre yükseltilenlerin dereceleri, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) bendindeki hükümlere göre de ayrıca dikkate alınır.

Ek fıkra: 17.04.2008 t. 5754 s. K. m.75

Birinci fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.

Ek fıkra: 17.04.2008 t. 5754 s. K. m.75

Bu maddeye göre yapılan ödemeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olup, faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.

Ek fıkra: 17.04.2008 t. 5754 s. K. m.75

EK MADDE 78

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

EK MADDE 79

3
Ek madde: 17.04.2004 t. 5217 s. K. m.4

Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi, 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malullüğü aylığı üzerinden aylık bağlananlara, bu madde uyarınca ek ödeme verilir.

Değişik fıkra: 12.07.2013 t. 6495 s. K. m.93

Hak sahiplerine, yukarıda yazılı durumlar sebebiyle, sosyal güvenlik kurumlarınca aylık bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olmak üzere müracaat tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde T.C. Emekli Sandığı tarafından ek ödeme yapılır. Ay farkları yıllık miktarın onikiye bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Her yıl ödenecek miktar, malûllük derecelerine göre aşağıdaki yazılı göstergelerin ödemenin yapılması gereken yılın ilk dönemindeki Devlet memuru aylıklarına uygulanacak katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutardır.

Malûllük Derecesi Göstergeler
1 40 000
2 36 000
3 31 000
4 28 000
5 25 000
6 22 000

Birinci fıkrada belirtilen hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri, birinci derece malullere uygulanan gösterge üzerinden; aynı sebeplerle malullük aylığı almakta iken ölenlerin dul ve yetimleri ise malullerin hayatta iken maluliyet derecelerine göre yararlandıkları gösterge üzerinden ve sosyal güvenlik kanunlarına göre dul ve yetim aylığı aldıkları süre ile sınırlı olarak ek ödemeden yararlanır. Dul ve yetim sayısının bir kişiden fazla olması hâlinde, verilecek ek ödeme hak sahipleri arasında eşit olarak paylaştırılır.

Değişik fıkra: 12.07.2013 t. 6495 s. K. m.93

(...,)

Mülga fıkra: 12.07.2013 t. 6495 s. K. m.93

Birinci fıkrada belirtilen hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin, aynı sebeplerle malullük aylığı almakta olanların veya bunlardan ölenlerin çocuklarına her ay için; ilköğretimleri sırasında (1.250), ortaöğretimleri sırasında (1.875) ve yükseköğretimleri sırasında (2.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda eğitim ve öğretim yardımı yapılır. Ödemeler, her eğitim-öğretim yılında bir kez olmak üzere, ilgili eğitim-öğretim yılının Eylül ayında geçerli olan memur aylık katsayısı ve aynı eğitim-öğretim yılındaki öğrenim seviyesine göre hesaplanarak 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında toptan yapılır. Öğrenim durumu ve seviyeleri tespit edilemeyenlere ise ilgili eğitim-öğretim yılı içinde talepleri üzerine eğitim ve öğretim yardımları ödenir. 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okullarında eğitim alanlar da bu fıkranın durumlarına uygun hükümlerinden yararlanırlar. Birinci fıkra kapsamında aylık almakta olanlar da aynı usul ve esaslar çerçevesinde bu yardımdan yararlandırılır.*

Bu maddeye göre yapılan ödemeler herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi olmayıp, faturası karşılığında, Hazineden tahsil edilir.

Değişik fıkra: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.3

Yukarıda sayılanlar, 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanun hükümlerine göre yaptırılmış olan sosyal tesislerden yararlandırılırlar.

Bu madde hükümlerine göre yapılacak eğitim ve öğretim yardımı ile 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanun hükümlerine göre yaptırılmış olan sosyal tesislerin bakım, onarım ve işletilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.

Birinci fıkrada belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları sebebiyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler de yukarıdaki esaslar dahilinde ek ödeme ile eğitim öğretim yardımından yararlanırlar.

Değişik fıkra: 12.07.2013 t. 6495 s. K. m.93

EK MADDE 80

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

EK MADDE 81

2
Ek madde: 21.03.2006 t. 5473 s. K. m.9

Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolar ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 32 nci maddesi uyarınca araştırmacı unvanlı kadrolara atananlar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya adi malûllük aylığı ödenenlerden emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay emekli aylıklarıyla birlikte 100 YTL tutarında ayrıca ödeme yapılır.*

Bu hükmün geçerlilik tarihi: 27.07.2016

Bu Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasından sonra sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanlara bu ödeme yapılmaz. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden aybaşından itibaren ödemeye son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanunî faizi ile birlikte geri alınır.

Hizmet sınıfı veya kadro unvanı itibariyle birinci fıkra kapsamına girenlerin 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerinden ek 77 nci madde kapsamına girmeyenler; ikinci fıkradaki şartlar dikkate alınarak, 68 inci maddedeki oranlar üzerinden bu ödemeden yararlandırılır.

Değişik fıkra: 01.07.2006 t. 5538 s. K. m.1

Bu ödemeler T.C. Emekli Sandığı tarafından ödenmesini izleyen iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.

Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.

Ek fıkra: 01.07.2006 t. 5538 s. K. m.1

Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.

Ek fıkra: 17.04.2008 t. 5754 s. K. m.75

EK MADDE 82

Ek madde: 17.04.2008 t. 5754 s. K. m.75

1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlardan;

a) 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanan ve uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı çalışma sürelerinin tamamı 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçmiş olanlara,

b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sigortalılık hallerinin birden fazlasına tabi olarak çalışmış olmakla birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre aylık bağlandığı sırada son defa uzun vadeli sigorta kolları açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanlara,

c) 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlandığı sırada uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışmamakla birlikte, uzun vadeli sigorta kolları açısından son olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmış olanlara,

d) Yaşlılık toptan ödemesi yapılmış olup uzun vadeli sigorta kolları açısından son olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmış olanlara,

e) Uzun vadeli sigorta kolları açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta iken ölenlerin ölüm aylığı bağlanan veya ölüm toptan ödemesi yapılan hak sahiplerine,

f) Ölüm tarihi itibariyle uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmamakla birlikte, uzun vadeli sigorta kolları açısından son olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmış olanların ölüm aylığı bağlanan veya ölüm toptan ödemesi yapılan hak sahiplerine,

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı bendinde belirtilen kamu idarelerinde aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında geçen uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süreleri esas alınarak emekli ikramiyesi; anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan sigortalıların emeklilik ikramiyesine ilişkin azami süre, hesap yöntemi, emekli ikramiyesinin hesabında kullanılan ödeme unsurları ile bu ödeme unsurlarına hak kazanma şartlarına ilişkin esas ve usûller, ödeme unsurlarının ikramiye hesabına esas alınan oran ve/veya miktarları dikkate alınarak ödenir. Ancak, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi  kapsamında  geçen uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süreleri esas alınarak emekli ikramiyesi ödenebilmesi için; iş kanunlarına tabi olarak çalışmış olanların iş sözleşmelerinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olması, sözleşmeli personel statüsünde çalışmış olanların ise hizmet sözleşmelerinin ilgili mevzuatına göre iş sonu tazminatı veya aynı mahiyette olmakla birlikte başka bir adla ödenen tazminata hak kazanılmasını gerektirecek şekilde sona ermiş olması şarttır. Ayrıca, bu kişilerin, her ne suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreleri ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreleri, emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz.

2) Bu madde kapsamında emekli ikramiyesi ödenenlerden vazife malûllüğü, kanunlarla belirlenen bekleme süresi sonunda kadrosuzluk, yaş haddi veya ölüm sebebiyle haklarında 5510 sayılı Kanunun uzun vadeli sigorta kolları kapsamında aylık bağlanmış veya toptan ödeme yapılmış olanlara; aylığa veya toptan ödemeye hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesabında esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenir. Ancak, aylığa veya toptan ödemeye hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da ayrıca ödenir.

3) Emekli ikramiyesinin hak sahiplerine ödenecek olması, emekli ikramiyesinin miktarında bir indirime gidilmesini gerektirmez. Emekli ikramiyesinin ödenecek hak sahiplerinin toplam sayısının birden fazla olması halinde, bu madde uyarınca hesaplanacak emekli ikramiyesinin tamamı 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen hisseleriyle orantılı olarak hak sahipleri arasında paylaştırılır.

4) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek emekli ikramiyelerini almadan ölen ve ölüm tarihinde hak sahibi bulunmayanların emekli ikramiyeleri, kanuni mirasçılarına ödenir.

5) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakta iken bu şekilde çalışmaları sona erdikten sonra uzun vadeli sigorta kolları açısından aynı Kanuna göre zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek bir işte çalışmayanlardan, anılan Kanunun 50 nci maddesine göre isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemeye devam ederek aylık bağlanan veya toptan ödeme yapılanlara, isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödedikleri süreler hariç 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı bendinde belirtilen kamu idarelerinde uzun vadeli sigorta kollarına prim ödedikleri süreler için yukarıdaki fıkralarda belirtilen usûl ve esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir.

6) 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına giren personelden, uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinin fiilen ifası sırasında; başka birinin sürekli bakımına muhtaç olacak şekilde malûl olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek Devlet memuru aylığı üzerinden, diğer malûllere ise mevcut aylıkları üzerinden yukarıdaki fıkralarda belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde ve 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir.

7) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakta iken bu Kanunun ek 71 inci maddesi gereğince aynı sigortalılık haline göre sigortalılıkları devam ettirilenlere, 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı bendinde belirtilen kamu idarelerinde uzun vadeli sigorta kollarına prim ödedikleri süreler için yukarıdaki fıkralarda belirtilen usûl ve esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir. Ancak, 5434 sayılı Kanunun ek 71 inci madde kapsamına giren kuruluşların sermayelerindeki kamu payının % 50'nin altına düştüğü tarihten sonra, anonim şirket statüsünde olmayanların ise satışı veya devri tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak geçtiği kabul edilen süreler için emeklilik ikramiyesi ödenmez.

8) Bu madde gereğince ödenen emekli ikramiyesi, emekliye sevk onayı veren kamu idareleri (Danıştay Başkanları için Danıştay, Sayıştay Başkanları için Sayıştay) tarafından yazı ile istenilmesi üzerine en fazla iki ay içinde faturası karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumunun göstereceği   hesaplara yatırılır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (6) numaralı fıkra uyarınca fazladan ödenecek emekli ikramiyesi tutarları ile (7)  numaralı  fıkra  gereğince ödenecek emekli ikramiyesi tutarları ise yazı ile istenilmesi üzerine en fazla iki ay içinde faturası karşılığında Hazine tarafından Sosyal Güvenlik Kurumunun göstereceği hesaplara yatırılır.

EK MADDE 83

Ek madde: 17.04.2008 t. 5754 s. K. m.75

Kendi isteği ile emekliye ayrılan, ancak daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından hizmet süresinin eksik olduğu veya gerekli yaş şartını henüz haiz olmadığı tespit olunanlardan; emeklilik veya malûllük aylığı alınan süresi, eksik hizmet süresinden veya yaş şartının yerine getirilmesi için tamamlanması gereken süreden fazla olanların  emeklilik  işlemi iptal  edilmez. Bunların en son aylık ödenen tarihten eksik hizmet süresi veya yaş şartının yerine getirilmesi için tamamlanması gereken süre kadar geriye gidilerek, bu dönemde kendilerine ödenen emeklilik veya yaşlılık aylıkları borç çıkarılır. Çıkarılan borç ve bu borca ilişkin faiz ile borç çıkarılan süreye ait kesenek ve kurum karşılıkları, ilgili kurum bütçesinin personel ödeneklerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ödenir. Bu şekilde ilave olarak kesenek ve kurum karşılığı ödenen süreler için ilgililere ikramiye farkı ödenmez, ödenmiş olan ikramiyenin eksik hizmet süresine ilişkin kısmı geri alınmaz. Borç çıkarılan döneme ilişkin olarak ilgililer adına Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından karşılanmış olan tedavi ve ilaç bedelleri de kurumları bütçelerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ödenir.

EK MADDE 84

1
Bu hükmün yürürlük tarihi: 01.01.2019

Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara (17.000) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (13.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır.

Birinci fıkra kapsamında yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68 inci maddede belirtilen oranlar üzerinden ödenir.

Bu madde kapsamında yapılacak ilave ödeme tutarları, ödemeyi izleyen iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.

Bu madde uyarınca verilecek ilave ödeme, 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dâhil edilmez.

Bu madde kapsamında ilave ödemeden yararlanacaklardan, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dâhil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren kesilir. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır. Bu fıkra uyarınca ilave ödemeleri kesilenlerin, çalışmalarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilave ödemeleri, çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden ödenmeye başlanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için geçmişe dönük herhangi bir ödeme yapılmaz.

OTUZ YEDİNCİ KISIM

Geçici Hükümler

A) Devir Muameleleri

GEÇİCİ MADDE 1

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 2

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 3

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 4

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 5

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 6

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 7

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 8

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 9

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 10

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 11

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 12

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 13

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

B) Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte Emeklilik Hakkı Tanınan Vazifelerde Bulunanlar veya Sonradan Bu Duruma Girenler

GEÇİCİ MADDE 14

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 15

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(...)

GEÇİCİ MADDE 16

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 17

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 18

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 19

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 20

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 21

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 22

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 23

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 24

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 25

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 26

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 27

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 28

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 29

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 30

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 31

1
Mülga madde: 09.07.1953 t. 6122 s. K. m.7

(…)

C) Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte Emekli Aylığı Alanların Ölümlerinde Dul ve Yetimlerine Bağlanacak Aylıklar

GEÇİCİ MADDE 32

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

Ç) Emekli,Dul ve Yetimlerden Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte Emeklilik Hakkı Tanınan Vazifelerde Bulunanlar veya Sonradan Bu Vazifelere Girenler

GEÇİCİ MADDE 33

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 34

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 35

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 36

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 37

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 38

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 39

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

D) Kaldırılan Hükümlere Göre Bağlanan Emekli, Dul ve Yetim Aylıkları

GEÇİCİ MADDE 40

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 41

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 42

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 43

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 44

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 45

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 46

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 47

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 48

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 49

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 50

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 51

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 52

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 53

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

E) Doğumları 8 Şubat 1332 veya Daha Evvelki Tarihli Olanların Yaşları ile İlgili Hükümler

GEÇİCİ MADDE 54

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

F) Milletvekilleri ile Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Bakanların Emeklilikleri

GEÇİCİ MADDE 55

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 56

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 57

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 58

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 59

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 60

1
Mülga madde: 09.06.1952 t. 5951 s. K. m.5

(…)

GEÇİCİ MADDE 61

1
Mülga madde: 09.06.1952 t. 5951 s. K. m.5

(…)

GEÇİCİ MADDE 62

1
Mülga madde: 09.06.1952 t. 5951 s. K. m.5

(…)

GEÇİCİ MADDE 63

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 64

1
Mülga madde: 09.06.1952 t. 5951 s. K. m.5

(…)

G) Borçlanma Hükümleri

GEÇİCİ MADDE 65

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 66

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 67

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 68

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 69

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 70

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 71

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 72

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

H) Çeşitli Hükümler

GEÇİCİ MADDE 73

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 74

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 75

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 76

Bu kanuna konulan hükümler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki zamana ait ve kanunda belirtilen haller dışında herhangi bir hakkın doğumuna veya bu kanunun yürürlüğünden sonra yeniden aylık veya toptan ödemeye müstahak duruma girilmesine sebep olmaz.

GEÇİCİ MADDE 77

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 78

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 79

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 80

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 81

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 82

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 83

1
Mülga madde: 25.03.1953 t. 6077 s. K. m.6

(…)

GEÇİCİ MADDE 84

1
Mülga madde: 27.07.1967 t. 926 s. K. m.208

(…)

GEÇİCİ MADDE 85

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 86

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 87

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 88

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 89

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 90

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 91

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 92

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 93

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 94

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 95

1
Ek madde: 20.05.1955 t. 6580 s. K. m.1

(…)

6580 Sayılı Kanunun uygulanma imkanı kalmadığından yürürlükten kaldırılmak üzere TBMM'ne sevk edilecek kanunlar listesine alınmış olunduğundan madde metni yayımlanmamıştır.

GEÇİCİ MADDE 96

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 97

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 98

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 99

1
Ek madde: 16.07.1956 t. 6807 s. K. m.1

(…)

6807 Sayılı Kanunun uygulanma imkanı kalmadığından yürürlükten kaldırılmak üzere TBMM'ne sevk edilecek kanunlar listesine alınmış olunduğundan madde metni yayımlanmamıştır.

GEÇİCİ MADDE 100

1
Ek madde: 16.01.1957 t. 6881 s. K. m.1

(…)

6881 Sayılı Kanunun uygulanma imkanı kalmadığından yürürlükten kaldırılmak üzere TBMM'ne sevk edilecek kanunlar listesine alınmış olunduğundan madde metni yayımlanmamıştır.

GEÇİCİ MADDE 101

1
Ek madde: 16.01.1957 t. 6881 s. K. m.1

(…)

6881 Sayılı Kanunun uygulanma imkanı kalmadığından yürürlükten kaldırılmak üzere TBMM'ne sevk edilecek kanunlar listesine alınmış olunduğundan madde metni yayımlanmamıştır.

GEÇİCİ MADDE 102

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 103

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 104

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 105

1
Ek madde: 12.06.1959 t. 7350 s. K. m.2

(…)

7350 Sayılı Kanunun uygulanma imkanı kalmadığından yürürlükten kaldırılmak üzere TBMM'ne sevk edilecek kanunlar listesine alınmış olunduğundan madde metni yayımlanmamıştır.

GEÇİCİ MADDE 106

1
Ek madde: 12.06.1959 t. 7350 s. K. m.2

(…)

7350 Sayılı Kanunun uygulanma imkanı kalmadığından yürürlükten kaldırılmak üzere TBMM'ne sevk edilecek kanunlar listesine alınmış olunduğundan madde metni yayımlanmamıştır.

GEÇİCİ MADDE 107

1
Ek madde: 23.10.1962 t. 82 s. K. m.1

(…)

82 Sayılı Kanunun uygulanma imkanı kalmadığından yürürlükten kaldırılmak üzere TBMM'ne sevk edilecek kanunlar listesine alınmış olunduğundan madde metni yayımlanmamıştır.

GEÇİCİ MADDE 108

1
Ek madde: 23.10.1962 t. 83 s. K. m.1

(…)

83 Sayılı Kanunun uygulanma imkanı kalmadığından yürürlükten kaldırılmak üzere TBMM'ne sevk edilecek kanunlar listesine alınmış olunduğundan madde metni yayımlanmamıştır.

GEÇİCİ MADDE 109

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 110

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 111

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 112

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

19/9/1963 - 335/1 md. ile gelen Geçici Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 113

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

18/6/1964 - 478/1 md. ile gelen Geçici 1 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 114

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 115

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

18/6/1964 - 478/1 md. ile gelen Geçici 3 ncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 116

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

18/6/1964 - 478/1 md. ile gelen Geçici 4 ncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 117

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

18/6/1964 - 478/1 md. ile gelen Geçici 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 118

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

18/6/1964 - 478/1 md. ile gelen Geçici 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 119

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 120

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

15/7/1965 - 670/6 md. ile gelen numarasız Geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 121

Çeşitli  kanunlarla  bağlanmış  veya  bu  kanunun  yürürlüğe  girmesinden  sonra  bağlanacak,  Hazinece  ödenmesi  gerekli  emekli,  adi  malullük,  vazife  malullüğü,  harb malullüğü, dul ve yetim aylıkları (Vatani hizmet aylıkları dahil) ile toptan ödemelerin ve bunlara ilişkin çeşitli hakların bağlama ve ödeme işlemleri 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre T.C. Emekli Sandığınca yapılır.

Vatani hizmet aylıkları ödeneği Maliye Bakanlığı Bütçesine konur ve bu aylıklar ödendikçe faturası karşılığında sandığa verilir. Devir ve ödeme işlemlerine esas olacak maaş kayıt örneklerinin ve sair evrakın şeklinin tesbiti, hazırlanması Maliye Bakanlığı ile T.C. Emekli Sandığı tarafından müştereken yapılır. Bunların sandığa intikaline ait esaslar da aynı şekilde tespit olunur.

7/2/1969 - 1101/3 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 122

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 123

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 124

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 125

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 126

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 127

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 128

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 129

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 130

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 131

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 132

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 133

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 134

1
İptal madde: E. 1971/44 K. 1972/29 08.07.1971 t. AyM K.

(…)

8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 135

1
Mülga madde: 23.06.1983 t. 2853 s. K. m.2

(…)

8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 136

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 137

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 138

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 139

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 7 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 140

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 8 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 141

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca bağlanmış ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak aylıklar ile 7/2/1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunla Hazineden Sandığa devredilmiş olan (Emekli, adi malullük, vazife malullüğü, harb malullüğü, er vazife ve harb malullüğü, dul ve yetim aylıkları ile özel kanunlarla vatani hizmet tertibinden bağlanmış) aylıklardan ve bunlarla ilişkin ödemelerden yalnız vatani hizmet aylıkları, faturası karşılığında Hazinece Sandığa ödenir:

Bu kanunun yürürlüğünden önceki devre için ödenmemiş paralar hakkında da bu madde hükmü uygulanır.

5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesindeki emekli ikramiyesi ile 7184 sayılı Kanunda yazılı ölüm yardımı ve 1301 sayılı Kanun uyarınca ödenen kadrosuzluk tazminatının ödendikçe kurumlara fatura edileceği hakkındaki hükümleri saklıdır.

8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 9 ncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 142

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 10 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 143

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 11 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 144

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 12 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 145

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 13 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 146

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 14 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 147

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 15 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 148

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 16 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 149

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 17 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 150

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 18 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 151

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 19 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 152

1
İptal madde: E. 1971/44 K. 1972/29 08.07.1971 t. AyM K.

(…)

8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen geçici 20 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 153

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 21 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 154

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

8/7/1971 - 1425/7 md ile gelen Geçici 22 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 155

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 23 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 156

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 24 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 157

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 25 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 158

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

2/6/1972 - 1592/3 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 159

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

2/6/1972 - 1592/3 md. ile gelen Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 160

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

2/6/1972 - 1592/3 md. ile gelen Geçici 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 161

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

22/9/1972 - 1623/2 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 162

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

22/9/1972 - 1623/2 md. ile gelen Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 163

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

22/9/1972 - 1623/2 md. ile gelen Geçici 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 164

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

22/9/1972 - 1623/2 md. ile gelen Geçici 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 165

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

26/6/1973 - 1782/1 md. ile gelen Geçici Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 166

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

18/3/1976 - 1976/1 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 167

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

18/3/1976 - 1976/1 md. ile gelen Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 168

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

1/6/1976 - 2013/4 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 169

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

15/6/1978 - 2149/2 md. ile gelen Geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 170

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

29/6/1978 - 2168/4 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 171

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

29/6/1978 - 2168/4 md. ile gelen Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 172

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

13/11/1981 - 2559/5 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 173

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

13/11/1981 - 2559/5 md. ile gelen Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 174

1
Mülga madde: 20.02.1992 t. 3774 s. K. m.6

(…)

23/9/1983 - 2898/5 md ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 175

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

23/9/1983 - 2898/5 md. ile gelen Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 176

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

14/3/1985 - 3166/6 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 177

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

14/3/1985 - 3166/6 md. ile gelen Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 178

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 179

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 180

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 181

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 182

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 183

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 184

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 7 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 185

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 8 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 186

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 9 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 187

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 10 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 188

1
İptal madde: E. 1986/22 K. 1986/28 02.12.1986 t. AyM K.

(…)

7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 11 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 189

1
İptal madde: E. 1986/22 K. 1986/28 02.12.1986 t. AyM K.

(…)

7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 12 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 190

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 13 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 191

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 14 ncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 192

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 15 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 193

1
İptal madde: E. 1998/11 K. 1988/11 24.05.1988 t. AyM K.

(…)

GEÇİCİ MADDE 194

1
İptal madde: E. 1998/11 K. 1988/11 24.05.1988 t. AyM K.

(…)

GEÇİCİ MADDE 195

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 196

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 197

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 198

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 199

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 200

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 201

1
İptal madde: E. 1996/51 K. 1998/17 13.05.1998 t. AyM K.

(…)

GEÇİCİ MADDE 202

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 203

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 204

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 205

1
Ek madde: 25.08.1999 t. 4447 s. K. m.26

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;

Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.

a) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 yıldan az kalan iştirakçilerden kadın ise 38, erkek ise 43 yaşını,

23.5.2002 tarihinde;

Ek fıkra: 23.05.2002 t. 4759 s. K. m.5

b) Emeklilik hizmet sürelerini dolduranlar ile doldurmaya; 2 tam yıl veya daha az kalan iştirakçilerden kadın ise 40, erkek ise 44 yaşını,

Ek bent: 23.05.2002 t. 4759 s. K. m.5

c) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 2 tam yıldan fazla, 3 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 41, 2 tam yıldan fazla, 3 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 45 yaşını,

Yeniden düzenleme: 23.05.2002 t. 4759 s. K. m.5

d) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl  veya daha az kalan kadın iştirakçiler 42, 3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 46 yaşını,

Yeniden düzenleme: 23.05.2002 t. 4759 s. K. m.5

e) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 43, 5 yıldan fazla, 6 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 47 yaşını,

Yeniden düzenleme: 23.05.2002 t. 4759 s. K. m.5

f) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 44, 6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 48 yaşını,

Yeniden düzenleme: 23.05.2002 t. 4759 s. K. m.5

g) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 45, 8 yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 49 yaşını,

Yeniden düzenleme: 23.05.2002 t. 4759 s. K. m.5

h) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 46, 9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 50 yaşını,

Yeniden düzenleme: 23.05.2002 t. 4759 s. K. m.5

i) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 47, 11 yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 51 yaşını,

Yeniden düzenleme: 23.05.2002 t. 4759 s. K. m.5

j) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 48, 12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 52 yaşını,

Yeniden düzenleme: 23.05.2002 t. 4759 s. K. m.5

k) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 49, 14 yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 53 yaşını,

Yeniden düzenleme: 23.05.2002 t. 4759 s. K. m.5

l) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 50, 15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 54 yaşını,

Ek bent: 23.05.2002 t. 4759 s. K. m.5

m) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 51, 17 yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 55 yaşını,

Ek bent: 23.05.2002 t. 4759 s. K. m.5

n) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 52, 18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 56 yaşını,

Ek bent: 23.05.2002 t. 4759 s. K. m.5

o) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 53, 20 yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 57 yaşını,

Ek bent: 23.05.2002 t. 4759 s. K. m.5

p) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 54, 21 yıl 6 aydan fazla, 22 tam yıl kalan erkek iştirakçiler 58 yaşını,

Ek bent: 23.05.2002 t. 4759 s. K. m.5

r) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 16 tam yıldan fazla, 17 tam yıl kalan kadın iştirakçiler 55 yaşını,

Ek bent: 23.05.2002 t. 4759 s. K. m.5

Doldurmaları ve kadın iştirakçinin 20, erkek iştirakçinin 25 fiilî hizmet süresini tamamlamaları halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.

39 uncu maddenin (e) ve (f) fıkraları kapsamına girenlere 25 fiilî hizmet yılını ve yukarıdaki yaşları doldurmaları halinde emekli aylığı bağlanır.

Değişik fıkra: 23.05.2002 t. 4759 s. K. m.5

32 inci madde gereğince fiilî hizmet sürelerine zam yapılanların bu maddede belirtilen yaş hadlerinden, hizmetlerine eklenen fiilî hizmet süresi zammı kadar indirim yapılır.

Değişik fıkra: 23.05.2002 t. 4759 s. K. m.5

GEÇİCİ MADDE 206

8/9/1999 veya bu tarihten önce iştirakçiliği bulunup, 8/9/1999 tarihi itibarıyla 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya resen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet sürelerinin 10 yılı doldurmuş olması şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar.

8/9/1999 tarihinden önce geçen ve aylık bağlanmasında dikkate alınan hizmetler nedeniyle bu madde hükümlerinin uygulanması talep edilemez.

Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanlara maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra olmak üzere müracaatlarını takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır ve bunlara geçmişe yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz.

GEÇİCİ MADDE 207

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 208

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 209

Ek madde: 27.01.2000 t. 4505 s. K. m.4

Süresi kanunlarla belirlenen görevlere atanan veya seçilenlerden görevleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sona erenler istekleri halinde 5434 sayılı Kanunun ek 76 ncı maddesi hükümlerine göre başvuru tarihi ile sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgilerinin kesildiği tarih arasında geçen dönem için Sandıkla ilgilendirilirler.

Bu suretle ilgileri kurulanların görevden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademeleri başlangıç alınmak, borçlandıkları sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi her üç yılı için bir derece yükselmesi uygulanmak suretiyle bulunacak derece, kademe ve ek göstergelerinin başvuru tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak kesenek ve karşılıkların toplamı adlarına borç kaydedilir. Bunlar borcun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde defaten ödemek zorundadırlar.

Görevlerinden ayrıldıkları tarihte tespit edilmiş emekli keseneğine esas aylığı bulunmayanlar hakkında prim ödeme süreleri ve öğrenim durumlarına göre tespit edilecek derece,  kademe ve ek göstergeler esas alınmak suretiyle yukarıdaki hükümler uygulanır.

Bunlardan Sandıkça bağlanmış emekli aylıkları, herhangi bir nedenle kesilmiş ya da iptal edilmiş olanlar hakkında da ödenmiş olan emekli aylıklarının defaten tahsili suretiyle yukarıdaki fıkralara göre işlem yapılır.

GEÇİCİ MADDE 210

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 211

1
İptal madde: E. 2000/60 K. 2000/33 26.10.2000 t. AyM K.

(…)

GEÇİCİ MADDE 212

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 213

1
Mülga madde: 08.07.2003 t. 4919 s. K. m.3

(…)

GEÇİCİ MADDE 214

Ek madde: 03.04.2003 t. 4839 s. K. m.8

Bu Kanunun getirdiği 61 yaş haddi nedeniyle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekliye sevkedilenler hakkında Ek 68 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen iki yıllık süre aranmaz.

Değişik fıkra: 08.07.2003 t. 4919 s. K. m.3

GEÇİCİ MADDE 215

1
İptal madde: E. 2003/67 K. 2003/88 08.10.2003 t. AyM K.

(…)

GEÇİCİ MADDE 216

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 217

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

GEÇİCİ MADDE 218

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 219

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 220

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

GEÇİCİ MADDE 221

Ek madde: 17.04.2008 t. 5754 s. K. m.75

Ek 77 nci madde kapsamına girenlerin aylıkları, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren, anılan maddede belirtilen esaslara göre yükseltilir. Ancak, bu yükseltmeden dolayı geçmişe yönelik aylık ve aylık farkı ödenmez.

GEÇİCİ MADDE 222

Ek madde: 07.07.2010 t. 6004 s. K. m.24

Dışişleri Bakanlığı meslek mensubu, ataşe, ataşe yardımcısı ya da münhasıran yurtdışında kullanılmak üzere ihdas edilmiş olan kadro unvanlarına atanmak suretiyle görev yapmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce meydana gelen terör eylemleri nedeniyle malul veya şehit olanlar için bağlanan aylık ve vazife malullüğü aylıklarında unvan tavanları;

a) Başkonsolos, elçi-müsteşar, büyükelçilik birinci müsteşarı kadro unvanında görev yaptığı halde büyükelçi kadro unvanı emsal alınarak,

b) Diğer meslek mensubu kadro unvanlarında görev yaptığı halde başkonsolos kadro unvanı emsal alınarak,

c) Ataşe, ataşe yardımcısı ya da münhasıran yurtdışında kullanılmak üzere ihdas edilmiş olan kadro unvanlarında görev yaptığı halde uzman kadro unvanı emsal alınarak,

belirlenir.

Bu madde kapsamına giren hak sahiplerinin aylıkları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren ek 77 nci madde hükmü dikkate alınarak birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yükseltilir. Ancak bu yükseltmeden dolayı geçmişe yönelik aylık veya aylık farkı ödenmez.

GEÇİCİ MADDE 223

Ek madde: 17.01.2012 t. 6270 s. K. m.2

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, mülga 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlar ile ölenlerin hak sahiplerine, varsa açtıkları davalardan vazgeçmeleri ve bu Kanunun 89 uncu maddesindeki şartların varlığı halinde aynı esas ve usuller çerçevesinde emekli ikramiyesi ödenir. Davalardan vazgeçilmesi halinde, mahkemelerce Sosyal Güvenlik Kurumu lehine hükmedilecek vekalet ücretleri Kurumca tahsil edilmez.

Bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında fasılalı olarak hizmeti bulunan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte aynı kapsamda çalışmakta olanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra emeklilik, yaşlılık, malullük ile dul ve yetim aylığı bağlanacak olanlar hakkında 89 uncu maddenin dördüncü fıkrasının uygulanmasında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki fasılalı hizmet süreleri için 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesindeki şartlar aranmaz.

GEÇİCİ MADDE 224

Ek madde: 04.07.2012 t. 6353 s. K. m.71

Bu maddeyi düzenleyen Kanunla 72 nci maddede ve ek 77 nci maddede yapılan değişiklik öncesinde bağlanmış olan aylıklar ilgili mevzuatına uygun olarak bağlanmış sayılır ve bunlarda bir eksiltme yapılmaz.

Bu maddeyi düzenleyen Kanunla değiştirilen 56 ncımadde, 72 nci maddenin dördüncü fıkrası ve ek 77 nci madde kapsamına dahil edilen haller sebebiyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hayatını kaybeden veya malul olanlar, müracaatları üzerine; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren anılan maddelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde aynı haklardan yararlandırılır. Ancak, geçmiş süreler için aylık, aylık farkı, emekli ikramiyesi veya emekli ikramiyesi farkı ödenmez.

İlgililerin varsa açtıkları davalardan feragat etmeleri kaydıyla, 72 nci maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde bu maddeyi düzenleyen Kanunla yapılan değişiklik neticesinde aylık bağlama şartları yeniden düzenlenenler için bu maddenin yürürlük tarihinden önce bağlanmış olan aylıklar sebebiyle açılmış olan dava ve icra takiplerinden vazgeçilir. Bu maddenin yürürlük tarihinden önceki dönem için ilgililere çıkarılmış olan borçlar beş yıla kadar taksitlendirilir. Aylık taksit tutarının kişinin gelirinin dörtte birini aşması halinde taksit süresi uzatılır, faizler Sosyal Güvenlik Kurumunca terkin edilir.

GEÇİCİ MADDE 225

Ek madde: 12.07.2013 t. 6495 s. K. m.95

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp malullüğü veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlar ile bunlardan aylık almakta iken ölenlerin veya anılan madde ve kanunlara göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri; bu maddeyi düzenleyen Kanunla ana ve babalara aylık bağlanabilmesine ilişkin olarak bu Kanunun 72 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişikliklerin, bağlanmış olan aylıkların intibak suretiyle arttırılmasına ilişkin ek 77 nci maddesinde yapılan değişikliklerin, ek ödeme ve eğitim öğretim yardımı verilmesine ilişkin olarak ek 79 uncu maddesinde yapılan değişikliklerin durumlarına uygun hükümlerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki döneme ilişkin olarak herhangi bir fark ödenmeksizin ilgili maddelerde belirlenmiş olan usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılırlar.

Ek 79 uncu madde kapsamında ek ödemenin beş katı tutarında yardım yapılmış olması hâlinde, bu ödemenin yapıldığı beşinci yılı takip eden ödeme dönemine kadar bir süre geçmedikçe bu maddeyi düzenleyen Kanunla ek 79 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikten dolayı ödeme yapılmaz. Beş yıllık dönemin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dolmuş olması hâlinde geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz.

72 nci maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde bu Kanunla yapılan değişiklik neticesinde, aylık bağlama şartları yeniden düzenlenen kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan aylıkları sebebiyle açtıkları davalardan feragat etmeleri hâlinde; kendilerine çıkarılmış olan borçların faize ilişkin kısmı terkin olunur, anaparaya ilişkin kısmı ise beş yıla kadar taksitlendirilir ve haklarındaki mevcut dava ve icra takiplerinden vazgeçilir. Aylık taksit tutarının kişinin gelirinin dörtte birini aşması hâlinde taksit süresi uzatılır. Ancak, adlarına borç çıkartılmış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra vefat edenlerin vefat tarihi itibarıyla borçlarının kalan kısmı; önceden vefat edenlerin ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla borçlarının kalan kısmı tahsil edilmez ve haklarında bu amaçla dava veya icra takibi bulunması hâlinde bunlardan vazgeçilir.

GEÇİCİ MADDE 226

1

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce otuz yıldan fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen, otuz tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için 50 Türk lirasının altında olmamak üzere, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla, 7.500 Türk lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların başvuruları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılır. Bu fıkra kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı hiçbir şekilde 100 Türk lirasının altında olamaz.

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar birinci fıkra hükümlerine göre ödenir. Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçilmiş sayılır.

EK GEÇİCİ MADDE 1

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

EK GEÇİCİ MADDE 2

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

EK GEÇİCİ MADDE 3

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

EK GEÇİCİ MADDE 4

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

2358 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile gelen Ek Geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 5

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

2363 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile gelen Ek Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 6

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

2363 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile gelen Ek Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 7

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

2525 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile gelen Ek Geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 8

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

2540 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile gelen Ek Geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 9

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

2551 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile gelen Ek Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 10

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

2551 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile gelen Ek Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 11

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

2551 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile gelen Ek Geçici 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 12

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

2551 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile gelen Ek Geçici 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 13

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

2551 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile gelen Ek Geçici 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 14

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

2551 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile gelen Ek Geçici 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 15

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

2559 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile gelen Ek Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 16

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

2559 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile gelen Ek Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 17

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

2559 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile gelen Ek Geçici 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 18

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

2559 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile gelen Ek Geçici 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 19

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

2665 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile gelen Ek Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 20

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

2665 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile gelen Ek Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 21

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

2852 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile gelen Ek Geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 22

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

2889 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile gelen Ek Geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 23

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 136

Bu Kanunun; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının kuruluşuna ait birinci kısma dahil maddeleriyle emeklilik muamelelerinde yürürlükte olan hükümler uygulanmak üzere 39 uncu maddenin (b) fıkrası ve geçici 77, 78, 79, 81 ve 82 nci maddeleri yayımı gününü takibeden ay başından, diğer hükümleri de bu tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 137

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

1) 14.1.1988 tarih ve 311 sayılı KHK'nin Geçici 3 üncü maddesi:

GEÇİCİ MADDE 3

Başbakanlık görevinde bulunmuş olup da herhangi bir sebeple görevleri sona erenler bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 6 ncı madde hükmünden yararlanırlar.

2) 10.4.1989 tarih ve 366 sayılı KHK'nin Geçici 1 inci maddesi:

GEÇİCİ MADDE 1

Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca aylık gösterge rakamlarının yeniden tespiti dolayısıyle aylıklarda meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü uygulanmaz.

a) (Mülga: 12/12/1984 - KHK - 243/52 md.)

b) (Mülga: 12/12/1984 - KHK - 243/52 md.)

c) İl Valiliği veya Emniyet Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunanlardan bu görevlerde geçirdikleri hizmet süreleri 6 yıldan,

d) Profesörlerden; profesörlük kadrosunda, Yükseköğretim Kurulu üyeliği veya Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliği görevlerinde geçirdikleri hizmet süreleri 8 yıldan,

e) Bakanlık Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı veya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı görevlerinde bulunanlardan, bu görevlerde geçirdikleri hizmet süreleri 3 yıldan,

f) Yukarıda ayrı fıkralar halinde yazılı görevlerden birden fazlasında bulunulması halinde, bu görevlerde geçirdikleri hizmet süreleri 10 yıldan,

Fazla olanlara T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bağlanacak emekli aylıklarının hesabında 900 ek gösterge uygulanır.

3) 30.12.1987 tarih ve 306 sayılı KHK'nin 5 inci maddesi:

MADDE 5

Makam tazminatı ile Yüksek Hakimlik Tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerin birden fazlasında toplam iki yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara makam tazminatları bulundukları en üst görevleri esas alınarak ödenir. Bunlardan istisnai memurluklarda bulunanlarla Devlet Denetleme Kurulu kadrolarında görev alanların makam tazminatlarının ödenmesine devam olunur.

4) 27.6.1989 tarih ve 375 sayılı KHK'nin Geçici Maddeleri:

GEÇİCİ MADDE 1

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesiyle getirilen memuriyet taban aylığı ile kıdem aylığı, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 20 nci maddesine göre verilecek emekli ikramiyesinin hesaplanmasında, 1/7/1989 - 31/12/1989 dönemi için % 25, 1990 yılı için % 50, 1991 yılı için % 75 ve 1992 ve takip eden yıllar için % 100 oranında dikkate alınır.

GEÇİCİ MADDE 3

Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ek göstergelerin yeniden tesbiti ile yeni ihdas edilen memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığından dolayı emekli keseneğine esas aylık ve ücretlerde meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü uygulanmaz.

5) 3.12.1992 tarih ve 3854 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesi:

MADDE 3

Bu Kanuna göre yapılan intibaklarından dolayı geçmiş süreler için, görev ve emekli aylıkları ile emekli ikramiyesi farkı ödenmez.

6) 3.12.1992 tarih ve 3855 sayılı Kanun'un geçici 1 inci maddesi:

GEÇİCİ MADDE 1

Bu Kanunun T.C. Emekli Sandığından halen aylık almakta olan emekli, dul ve yetimlere uygulanmasında, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce geçen süreler için herhangi bir ödeme yapılmaz.     

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.