İndeks:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133 134 135 E1 E2 E3 E4 E5
E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19
E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33
E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 E47
E48 E49 E50 E51 E52 E53 E54 E55 E56 E57 E58 E59 E60 E61
E62 E63 E64 E65 E66 E67 E68 E69 E70 E71 E72 E73 E74 E75
E76 E77 E78 E79 E80 E81 E82 E83 E84 G1 G2 G3 G4 G5
G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19
G20 G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33
G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40 G41 G42 G43 G44 G45 G46 G47
G48 G49 G50 G51 G52 G53 G54 G55 G56 G57 G58 G59 G60 G61
G62 G63 G64 G65 G66 G67 G68 G69 G70 G71 G72 G73 G74 G75
G76 G77 G78 G79 G80 G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89
G90 G91 G92 G93 G94 G95 G96 G97 G98 G99 G100 G101 G102 G103
G104 G105 G106 G107 G108 G109 G110 G111 G112 G113 G114 G115 G116 G117
G118 G119 G120 G121 G122 G123 G124 G125 G126 G127 G128 G129 G130 G131
G132 G133 G134 G135 G136 G137 G138 G139 G140 G141 G142 G143 G144 G145
G146 G147 G148 G149 G150 G151 G152 G153 G154 G155 G156 G157 G158 G159
G160 G161 G162 G163 G164 G165 G166 G167 G168 G169 G170 G171 G172 G173
G174 G175 G176 G177 G178 G179 G180 G181 G182 G183 G184 G185 G186 G187
G188 G189 G190 G191 G192 G193 G194 G195 G196 G197 G198 G199 G200 G201
G202 G203 G204 G205 G206 G207 G208 G209 G210 G211 G212 G213 G214 G215
G216 G217 G218 G219 G220 G221 G222 G223 G224 G225 G226 EG1 EG2 EG3
EG4 EG5 EG6 EG7 EG8 EG9 EG10 EG11 EG12 EG13 EG14 EG15 EG16 EG17
EG18 EG19 EG20 EG21 EG22 EG23 136 137
Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Konsolide metin (Sürüm: 189)

BİRİNCİ KISIM

Kuruluş

MADDE 1

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 2

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 3

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 4

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

MADDE 5

1
Mülga madde: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.29

(…)

MADDE 6

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 7

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 8

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 9

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 10

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 11

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

İKİNCİ KISIM

Sandıktan Faydalanacaklar

MADDE 12

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

ÜÇÜNCÜ KISIM

Bu Kanunla Tanınan Haklar

MADDE 13

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sandığın Geliri ve Tahsil Şekilleri

MADDE 14

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

BEŞİNCİ KISIM

Emekli Keseneğine Esas Tutulacak Aylık, Ücret ve Ödenekler

MADDE 15

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

ALTINCI KISIM

Emekli Keseneklerinin Kesilme ve Sandığa Gönderme Şekli

MADDE 16

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 17

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 18

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 19

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

YEDİNCİ KISIM

Sandığın Mevcutları

MADDE 20

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 21

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 22

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 23

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 24

1
Mülga madde: 03.03.1954 t. 6311 s. K. m.19

(…)

MADDE 25

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

SEKİZİNCİ KISIM

Hesap İşleri

MADDE 26

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 27

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 28

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

MADDE 29

1
Mülga madde: 16.05.2006 t. 5502 s. K. m.43

(…)

DOKUZUNCU KISIM

Bu Kanunla Tanınan Hakların Başlangıcı

MADDE 30

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

ONUNCU KISIM

Fiili Hizmet Müddeti

MADDE 31

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 32

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 33

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 34

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

ON BİRİNCİ KISIM

İtibari Hizmet Müddeti

MADDE 35

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 36

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 37

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 38

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

ON İKİNCİ KISIM

Emekli Aylığı Bağlanacak Haller

MADDE 39

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

ON ÜÇÜNCÜ KISIM

Yaş Hadleri

MADDE 40

1

İştirakçilerin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir. Bu görevlere, 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atamaları yapılamaz.

İptal: E. 2005/52 K. 2007/35 03.04.2007 t. AyM K. ile ikinci cümle iptal edilmiştir.

a) (…)

Mülga bent: 08.07.2003 t. 4919 s. K. m.3

b) Üniversite öğretim üyelerinin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 yaşını doldurdukları tarihtir.

Değişik bent: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.3

c) (…)

Mülga bent: 28.04.1982 t. 2665 s. K. m.6

ç) Aşağıda yazılı olanların yaş hadleri, hizalarında gösterilen yaşları doldurdukları tarihlerdir:

Değişik bent: 06.02.1959 t. 7198 s. K. m.1

I - Subay ve askeri memur ve gedikliler:

1 - Asteğmen, teğmen ve üstteğmenler 41

2 - Yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşılar 46

3 - Binbaşılar 52

4 - Yarbaylar 55

5 - Albaylar 60

Değişik bent: 12.12.1980 t. 2358 s. K. m.1

6 - Tuğ ve Tümgeneral ve amiraller 62

Değişik bent: 12.12.1980 t. 2358 s. K. m.1

7 - Kor ve organeraller ve amiraller 65

8 - Mareşal ve büyük amiraller 68

9 - 6, 7 ve 8 inci sınıf askeri memurlarla memur yardımcıları ve askeri hastabakıcı hemşireler 55

10 - Daha yukarı sınıflardaki askeri memurlar 60

11 - Gedikli subaylar 52

12 - Gedikli çavuşlar (Astsubay çavuşlar) 43

13 - Gedikli üstçavuşlar (Astsubay üstçavuşlar) 46

14 - Gedikli başçavuşlar (Astsubay başçavuşlar) 49

15 - Başgedikliler (Astsubay kıdemli başçavuşlar) 55

II - Emniyet mensupları:

1 - Her derecedeki emniyet müdürleri ve emniyet ve polis müfettişleri 60

2 - Emniyet müfettiş yardımcıları ve emniyet amirleri 58

3 - Başkomiser, komiser ve komiser yardımcıları 56

4 - Kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memurları 55

Değişik bent: 16.06.2010 t. 5997 s. K. m.13

III- Gümrük Muhafaza mensupları:

Değişik bent: 03.06.2011 t. 640 s. KhK. m.40

1 - Gümrük Muhafaza Memurları 55

2- Gümrük Muhafaza Kısım Amirleri 60

IV - Posta, telgraf ve telefon hat başbakıcı ve başdağıtıcıları ile hat bakıcıları ve dağıtıcıları 55

V - Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarındaki kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılanlar dahil memurlardan:

Yeniden düzenleme: 16.02.1995 t. 4069 s. K. m.1

1. Müsteşar Yardımcısı, Başkan, Hukuk Müşaviri, Öğretim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşavir Başyardımcısı, Müşavir, Başmüfettiş, Öğretim Kurulu Üyesi, Başmüşavir 60

2. Daire Başkanı, Hukuk Müşavir 1 inci Sınıf Yardımcısı, Başmüfettiş, Öğretim Üyesi, Müşavir 58

3. 1 inci Sınıf İstihbarat Uzmanı, 1 inci Sınıf Uzman, Hukuk Müşaviri 1 inci Sınıf Yardımcısı, Müfettiş, Öğretim Üyesi, Müşavir, Savunma Sekreteri, Daire Başkan Yardımcısı, Öğretim Üyesi Yardımcısı 56

4. 2 nci Sınıf İstihbarat Uzmanı, 2 nci Sınıf Uzman, Hukuk Müşavir 2 nci Sınıf Yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı, Öğretim Üyesi Yardımcısı 54

5. Diğer kadrodakiler 52

Yukarıdaki (ç) fıkrasının (III) ve (IV) işaretli bendlerinde gösterilenlerden vazifelerinde kalmaları faydalı görülenlerin yaş hadleri, ilgili bakanlarca, (V) işaretli bendinde gösterilenlerin yaş hadleri de atamaya yetkili amir tarafından birer yıllık müddetlerle beş yıl uzatılabilir.

Değişik fıkra: 16.02.1995 t. 4069 s. K. m.1

d) (b) fıkrasında belirtilen görevlere 67 yaşını, (ç) fıkrasında belirtilen görevlere ise hizalarında gösterilen yaş hadlerini doldurmuş bulunanlar açıktan veya naklen atanamazlar.

Değişik bent: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m.3

e) Seferin gereği olarak lüzum görüldüğü takdirde;

Değişik bent: 26.02.2008 t. 5743 s. K. m.3

I - Subaylardan;

1 - Yarbay ve daha aşağı rütbelerdeki yardımcı sınıf subaylar 60 yaşını geçmemek kaydıyla bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaş hadlerinden 10 yıl fazlasına kadar,

2 - Muharip sınıf subaylar bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaşlara kadar,

3 - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun hükümlerine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenler ise aynı kanunda belirtilen yaşlara kadar,

II - Astsubaylardan;

1 - Yardımcı sınıf astsubaylar 60 yaşını geçmemek kaydıyla bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaş hadlerinden 10 yıl fazlasına kadar,

2 - Muharip sınıf astsubaylar bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaşlara kadar,

sağlık durumlarının elverişli olması halinde en gençlerinden başlanarak orduya alınabilirler.

f) (…)

Mülga bent: 27.07.1967 t. 926 s. K. m.208

Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.

Ek fıkra: 17.04.2008 t. 5754 s. K. m.75

g) Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş sınırı 67 yaşını doldurdukları tarihtir.

Ek bent: 01.07.2010 t. 6002 s. K. m.21

ON DÖRDÜNCÜ KISIM

Emekli Aylığı

MADDE 41

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 42

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 43

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

ON BEŞİNCİ KISIM

Malullük

MADDE 44

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 45

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 46

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 47

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 48

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 49

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 50

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

MADDE 51

1
Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

(…)

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.