Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 9)

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


MADDE 1

Umumî ve mülhak bütçe ile idare olunan Devlet devairi ve İnhisar idarelerinin, Vilâyetlerin, Şehremanetleri ile Belediyelerin, Ticaret odalarının ve mukavelenameleri mucibince talebe göndermeğe mecbur olan şirketlerin tahsil için Ecnebi memleketlere gönderecekleri talebe bu kanun ahkâmına tabidir.