Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Konsolide metin (Sürüm: 71)

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Bu Kanunda geçen değerleri yeniden belirleyen ikincil mevzuat henüz işlenmemiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Kanunun amacı:

MADDE 1

Mülga madde: 31.05.2006 t. 5510 s. K. m.106

İş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık, analık, malüllük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlanır.

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.