Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin kurulması nedeniyle Küçükçekmece ilçesinin Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılması ile Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresinin Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri olarak belirlenmesine ilişkin 13.09.2021 tarihli ve E.21646783-972/18836 sayılı yazısı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşülerek;

Küçükçekmece ilçesinin Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılmasına, Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresinin Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri olarak belirlenmesine,

Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri bakımından; asliye ticaret, iş, tüketici, fikri ve sınai haklar mahkemeleri ile infaz hâkimliğine ilişkin daha önce alınan yargı çevresi kararlarının uygulanmasının devamına,

İş bu kararın 11.11.2021 tarihinden itibaren uygulanmasına,

6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nun 32. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi gereğince kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

03.11.2021 tarihinde karar verildi.