Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Fon Kurulu Başkanlığının 23.12.2021 tarihli yazıları ekinde gönderilen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (Fon), 22.12.2021 tarihli ve 80249167 - 020.01-5 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda;

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca 27.11.2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen “yeniden değerleme oranı” dikkate alındığında;