Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/11/2023 tarihli toplantısında; Doğal gaz piyasasında 2024 yılı boyunca uygulanmak üzere, serbest tüketici olma sınırına ilişkin olarak aşağıdaki karar alınmıştır.

MADDE 1

Doğal gaz piyasasında serbest tüketici olma sınırına ilişkin olarak 2015 yılı boyunca uygulanmak üzere alınan ve 26/12/2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 18/12/2014 tarihli ve 5362 sayılı Kurul Kararı, 2024 yılı boyunca aynen uygulanmaya devam edilir.