7849 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/06/2018 Tarihli ve 7849 Sayılı Kararı
Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Kurul Başkanlığının 06.06.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 06.06.2018 tarih ve 32521522-101.01.05[62]-E.10827 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Citibank A.Ş. (Banka)  tarafından, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca; Bankaya Citi Menkul Değerler A.Ş.’ye iş sürekliliği ve bilgi güvenliği konularında, Citi Menkul Değerler A.Ş.’de dahil olmak üzere Citigroup’a bağlı şirketlere risk yönetimi, ekonomik araştırmalar, halkla ilişkiler ve fiziki güvenlik konularında destek ve danışmanlık hizmeti vermesine izin verilmesine

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.