7851 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/06/2018 Tarihli ve 7851 Sayılı Kararı
Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Kurul Başkanlığının 06.06.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 06.06.2018 tarih ve 12509071-110.01.01-E.10830 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Kurulun 07.12.2017 tarihli ve 7628 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Arsan Varlık Yönetim A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (4) ve (6) numaralı fıkraları çerçevesinde faaliyet izni verilmesine,

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.